Aktualności Sekcji Taternictwa Jaskiniowego

  • Kategoria: Aktualności STJ

Władysław Danowski (191.02.928 - 9.02.2015)

 

Rankiem 9 lutego 2015 r. odszedł Władysław Danowski.
Urodzony 19 lutego 1928 r. w Białymstoku, był jednym z pierwszych członków Klubu Grotołazów.
Brał aktywny udział w eksploracji wielu jaskiń Tatr Zachodnich, takich jak Miętusia, Szczelina Chochołowska, Zimna, Kasprowa Niżnia, a także w wyprawach do Czechosłowacji, Węgier, i w wyprawie na Kubę.
Zmarły był z zawodu geologiem; uczestniczył między innymi w badaniach Antarktydy.

Pogrzeb Władka odbędzie się na Cmentarzu w Grębałowie, w najbliższy czwartek, 12.lutego, o godz. 10.20.

W drodze do jaskini na Kubie, W. Danowski pierwszy z prawej, fot. R. Gradziński   W drodze do jaskini na Kubie, fot. R. Gradziński   Podczas wyprawy na Kubę, fot. R. Gradziński

  • Kategoria: Aktualności STJ

Ryszard Gradziński (15.08.1929 Kraków – 31.12.2014 Kraków)

            RG

               Geolog, sedymentolog, speleolog, taternik jaskiniowy, fotograf

            Studia geologiczne na UJ ukończył w 1951 r. Pracował w Katedrze Geologii UJ (1950-1970). Obronił tam doktorat (1962). Od 1970 r. pracował w Instytucie Nauk Geologicznych PAN, okresowo pełniąc funkcję kierownika Ośrodka Badawczego tegoż instytutu w Krakowie. Profesorem został w 1977 r. W latach 1984-1995 był przewodniczącym Komitetu Nauk Geologicznych PAN. Od 1985 r., przez kilka lat, był członkiem redakcji Studia Geologica Polonica.

            Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego (1986). Członek PAN (1989) i PAU (1990).

            Uczestnik ekspedycji paleontologicznych na pustynię Gobi w Mongolii (1964, 1965, 1970) oraz wyprawy antarktycznej PAN (1980/81).

            Współzałożyciel Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika (1963) i pierwszy sekretarz jej zarządu, a następnie przez kilka kadencji przewodniczący zarządu tejże Sekcji. Aktywny uczestnik Sympozjów Speleologicznych (do 2013 r.).

          Autor scenariuszy ekspozycji geologicznych i jaskiniowych w Muzeum TPN w Zakopanem, w pawilonie wystawowym Jaskini Raj oraz Muzeum Geologicznym ING PAN w Krakowie.

          Inicjator utworzenia rezerwatów przyrody nieożywionej Bonarka i Zimny Dół w dolinie Sanki.

            Autor i współautor licznych (ponad 150) artykułów i prac naukowych oraz popularnonaukowych dotyczących rozwoju jaskiń i krasu, nacieków jaskiniowych (np. mleka wapiennego, nacieków grzybkowych, pereł jaskiniowych) oraz mogotów (Kuba), a także kopalnych osadów wydmowych w Tumlinie, anastomozującego systemu górnej Narwi i kilku innych zagadnień.

            Autor przewodnika geologicznego po okolicach Krakowa (1972) oraz współautor podręczników: Sedymentologia (1976) i Zarys Sedymentologii (1986).

            W działalności taternicko-jaskiniowej R.Gradzińskiego na podkreślenie zasługują przedstawione poniżej dokonania.

            Był on jednym z założycieli i najbardziej aktywnych członków Klubu Grotołazów – pierwszej polskiej organizacji jaskiniowej (1950-1957). Następnie działał w OSTJ Kraków, a od 1956 r. – w STJ Koła Krakowskiego Klubu Wysokogórskiego oraz w Komisji Taternictwa Jaskiniowego ZG KW.

            Brał udział w eksploracji wielu jaskiń tatrzańskich (od 1950), a następnie w wyjazdach do jaskiń Słowackich (od 1955 r.). Uczestniczył też w wyprawach do jaskiń Bułgarii (1956, 1958) i Węgier (1959). W 1957 r. uczestniczył w wyprawie do Dant de Crolles we Francji. Była to wówczas trzecia spośród najgłębszych jaskiń świata. Uczestniczył także w pierwszej polskiej pozaeuropejskiej wyprawie jaskiniowej – do jaskiń kubańskich (1961/62), a następnie w wyprawie do jaskiń Meksyku (1969).

            W latach 1950–1955 R.Gradziński był współredaktorem pierwszego polskiego czasopisma jaskiniowego – „Grotołaz”, a na początku lat sześćdziesiątych działał w redakcji „Taternika”.

            Począwszy od 1950 r. był czołowym fotografikiem jaskiniowym, m.in. dokumentując polską działalność taternicką w jaskiniach.

            W 1983 r. został członkiem honorowym PZA.

Janusz Baryła

  • Kategoria: Aktualności STJ

Zmarł Ryszard Gradziński

Z żalem i smutkiem informujemy iż w dniu 31.12.2014 zmarł prof. Ryszard Gradziński, współzałożyciel Klubu Grotołazów, wybitny speleolog i geolog, serdeczny towarzysz wielu wypraw górskich i jaskiniowych.
Człowiek niezwykle życzliwy, wielkiej kultury, niestrudzony pedagog, wychowawca, kolega i przyjaciel wielu pokoleń grotołazów.

Cześć Jego Pamięci

  • Kategoria: Aktualności STJ

Trawers Mala Boka - BC 4

 

P1010021

Z dumą informujemy, że podczas wyjazdu STJ KW Kraków w Kanin (Słowenia) w dniach 27-30.12.2014 r., Paweł Ramatowski, Piotr Sienkiewicz i Andrzej Witas dokonali pierwszego polskiego przejścia trawersu Mala Boka – BC 4. Jest to drugi pod względem głębokości trawers jaskiniowy świata. Jego deniwelacja wynosi 1297 m, a długość przekracza 4,9 km. Wybór padł na trudniejszy wariant przejścia, czyli od dolnego do górnego otworu systemu w czasie 13 godzin 22 min. Gratulujemy!

Piwerko

  • Kategoria: Aktualności STJ

Manewry ratownictwa jaskiniowego

006W dniach 29-30.11.2014 roku odbyło się szkolenie z ratownictwa jaskiniowego organizowane przez Sekcję Taternictwa Jaskiniowego KW Kraków. Zajęcia przeprowadzono na grupie skalnej Łabajowej oraz w Jaskini Łabajowej z wykorzystaniem pełnego sprzętu ratowniczego. Celem szkolenia było zaprezentowanie metod wykorzystywanych przy akcjach ratowniczych w jaskiniach z użyciem noszy. W szkoleniu udział wzięli członkowie sekcji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Szkolenie rozpoczęło się od przedstawienia sprzętu używanego w ratownictwie. Następnie zostały zaprezentowane i przećwiczone sposoby budowania stanowisk i podstawowe techniki wyciągania i opuszczania poszkodowanego w noszach. W kolejnym etapie uczestnicy zostali podz041ieleni na grupy w celu przeprowadzenia pozorowanej akcji ratowniczej. Pierwsza grupa działająca u wylotu jaskini była odpowiedzialna za wciągnięcie noszy na prożek za pomocą flaszencuga odciągu i opuszczenie ich na drugą stronę. Następnie przeprowadzony został transport poziomy noszy. Kolejna ekipa miała za zadanie wyciągnięcie poszkodowanego za pomocą balansu do stanowiska, znajdującego się w połowie studni. Dalej nosze były transportowane przez serię odciągów do aż do górnego otworu jaskini, gdzie zostało zamontowane stanowisko. W tym miejscu zastosowano metodę wyciągania za pomocą flaszencuga. Następnie nosze zostały przeniesione pod stanowisko z przygotowaną tyrolką, 049skąd zostały przetransportowane na drugą stronę. Ostatnim etapem było umieszczenie noszy w 052bezpiecznym miejscu za pomocą flaszncuga.

Drugi dzień szkolenia rozpoczął się od omówienia i budowy punktu cieplnego w jaskini z wykorzystaniem foli NRC oraz dostępnego sprzętu używanego podczas akcji jaskiniowych. Następnie zostały przedstawione sposoby postępowania z osobą poszkodowaną w jaskini oraz podstawowe techniki pierwszej pomocy. Kolejnym etapem szkolenia było przypomnienie wszystkich technik użytych dnia poprzedniego, ale w innej konfiguracji.

Dziękujemy Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie za użyczenie sprzętu do ratownictwa jaskiniowego.

Zajęcia prowadzili licencjonowani instruktorzy PZA z naszego Klubu: Paweł Ramatowski, Piotr Sienkiewicz. Ze strony PSP w Krakowie opiekunem był Adam Szymański.