Manewry ratownictwa jaskiniowego

006W dniach 29-30.11.2014 roku odbyło się szkolenie z ratownictwa jaskiniowego organizowane przez Sekcję Taternictwa Jaskiniowego KW Kraków. Zajęcia przeprowadzono na grupie skalnej Łabajowej oraz w Jaskini Łabajowej z wykorzystaniem pełnego sprzętu ratowniczego. Celem szkolenia było zaprezentowanie metod wykorzystywanych przy akcjach ratowniczych w jaskiniach z użyciem noszy. W szkoleniu udział wzięli członkowie sekcji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Szkolenie rozpoczęło się od przedstawienia sprzętu używanego w ratownictwie. Następnie zostały zaprezentowane i przećwiczone sposoby budowania stanowisk i podstawowe techniki wyciągania i opuszczania poszkodowanego w noszach. W kolejnym etapie uczestnicy zostali podz041ieleni na grupy w celu przeprowadzenia pozorowanej akcji ratowniczej. Pierwsza grupa działająca u wylotu jaskini była odpowiedzialna za wciągnięcie noszy na prożek za pomocą flaszencuga odciągu i opuszczenie ich na drugą stronę. Następnie przeprowadzony został transport poziomy noszy. Kolejna ekipa miała za zadanie wyciągnięcie poszkodowanego za pomocą balansu do stanowiska, znajdującego się w połowie studni. Dalej nosze były transportowane przez serię odciągów do aż do górnego otworu jaskini, gdzie zostało zamontowane stanowisko. W tym miejscu zastosowano metodę wyciągania za pomocą flaszencuga. Następnie nosze zostały przeniesione pod stanowisko z przygotowaną tyrolką, 049skąd zostały przetransportowane na drugą stronę. Ostatnim etapem było umieszczenie noszy w 052bezpiecznym miejscu za pomocą flaszncuga.

Drugi dzień szkolenia rozpoczął się od omówienia i budowy punktu cieplnego w jaskini z wykorzystaniem foli NRC oraz dostępnego sprzętu używanego podczas akcji jaskiniowych. Następnie zostały przedstawione sposoby postępowania z osobą poszkodowaną w jaskini oraz podstawowe techniki pierwszej pomocy. Kolejnym etapem szkolenia było przypomnienie wszystkich technik użytych dnia poprzedniego, ale w innej konfiguracji.

Dziękujemy Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie za użyczenie sprzętu do ratownictwa jaskiniowego.

Zajęcia prowadzili licencjonowani instruktorzy PZA z naszego Klubu: Paweł Ramatowski, Piotr Sienkiewicz. Ze strony PSP w Krakowie opiekunem był Adam Szymański.