Sprawozdanie z klubowych manewrów ratownictwa

W dniu 24.11.2012 roku odbyło się szkolenie klubowe z ratownictwa jaskiniowego. Zajęcia przeprowadzono w jaskini Racławickiej z wykorzystaniem pełnego sprzętu ratowniczego. Celem szkolenia było zaprezentowanie metod wykorzystywanych przy akcjach ratowniczych w jaskiniach z użyciem noszy. Uczestnikami byli członkowie naszego Klubu oraz Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Zajęcia rozpoczęły się od omówienia technik i sprzętu używanego w czasie akcji ratunkowej, a następnie każdy z uczestników przećwiczył budowę stanowisk ratowniczych oraz podstawowe techniki jak balans. Po wstępnym przypomnieniu przeszliśmy do działań w jaskini. Plan szkolenia zakładał wypadek na dnie jaskini, skąd uczestnicy podzieleni na trzy grupy mieli wyciągnąć poszkodowanego na powierzchnię. Pierwsza grupa była odpowiedzialna za zbudowanie punktu cieplnego na dnie jaskini, w którym poszkodowany w komfortowych warunkach mógł oczekiwać na dalszy transport oraz transport poziomy do studni wlotowej. Druga grupa metodą balansu wyciągnęła nosze przez pierwszą część studni do pochylni. Stąd nosze zostały przejęte przez kolejną grupę, która ze stanowiska już na powierzchni oraz przy pomocy bloczka kierunkowego i jednego dodatkowego ratownika, zostały wyciągnięte do góry przy pomocy flaszencuga. Cała akcja mimo, niewielkiego doświadczenia uczestników, przebiegła sprawnie, a co najważniejsze bezpiecznie.
Warto dodać, że w zajęciach ze względu na bardzo małą ilość czasu zostały zaprezentowane tylko bardzo nieliczne aspekty działań ratowniczych. Była to jednak doskonała okazja do tego, aby zobaczyć jak przygotować takie szkolenie na większą skalę tzn. w systemie dwudniowym z wcześniejszym wykładem teoretycznym.
Martwi trochę niewielka liczba uczestników z naszego Klubu. Wydaje się, że osoby biorące udział w zagranicznych wyprawach eksploracyjnych powinny brać udział w tego typu zajęciach. Miejmy nadzieję, że bardzo pozytywne opinie uczestników tego szkolenia zmobilizują większe grono na kolejne tego typu zajęcia, planowane na wiosnę przyszłego roku. Oby tak było!
Dziękujemy Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie za użyczenie sprzętu do ratownictwa jaskiniowego.
Zajęcia prowadzili licencjonowani instruktorzy PZA z naszego Klubu: Paweł Ramatowski, Piotr Sienkiewicz i Sławek Zagórski. Ze strony PSP w Krakowie opiekunem był Adam Szymański.