• Kategoria: Uncategorised

Regulamin - zawody indywidualne

Zawody indywidualne podczas VI Krakowskiego Mityngu Drytoolowego - TryTool 2016

Informacje ogólne

Cel zawodów: Integracja środowiska wspinaczkowego, promocja wspinania zimowego na Zakrzówku, propagowanie drytoolingu, jako dyscypliny doskonalącej techniki stosowane we wspinaczce wysokogórskiej.

Termin zawodów: 6 lutego 2016 r.

Organizator: Klub Wysokogórski Kraków

Miejsce zawodów: Kraków, Zakrzówek, sektor drytoolowy (na lewo od Baby Jagi)

Biuro zawodów: Zakrzówek – rejon Freneya.

Ilość zawodników: ilość zawodników z uwagi na ograniczenia czasowe zostaje  ograniczona do 30 zawodników.

Rezerwacja miejsc przez Internet: rezerwacje należy zgłaszać do 4 lutego przez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie internetowej www.kw.krakow.pl/trytool , decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata startowa: 20 PLN/os. (10 PLN/os osoby zrzeszone w KW Kraków z opłaconymi składkami za 2016) płatne w biurze zawodów przy rejestracji lub internetowo. Osoby, które biorą udział w zawodach zespołowych zwolnione są z tej opłaty.

Program zawodów

Rejestracja zespołów, które dokonały rezerwacji przez Internet:

7:45 do 8:15

Rejestracja pozostałych zespołów (jeżeli będą wolne miejsca)

8:15 do 8:45

Czas rozgrywania zawodów indywidualnych:

12:30 – 15:00

Ogłoszenie wyników: 15:30

Wręczanie nagród: 16:00 -16:30

 

Regulamin zawodów VI Krakowskiego Mityngu Drytoolowego - TryTool 2016

Cel

  1. Celem  zawodów jest integracja środowiska wspinaczkowego, promocja wspinania zimowego na Zakrzówku oraz propagowanie drytoolingu jako dyscypliny doskonalącej techniki stosowane we wspinaczce wysokogórskiej.

Warunki uczestnictwa

2. Uczestnicy zawodów muszą mieć ukończone 18 lat.

3.Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest zaakceptowanie przez uczestnika niniejszego regulaminu i podpisanie załączonego do niego oświadczenia.

4.Uiszczenie przez zawodnika opłaty startowej w wysokości 20 zł. Członkowie KW Kraków - 10 zł/ osoba

Rejestracja

5.Zgłoszenie zawodnika na zawody następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Klubu Wysokogórskiego Kraków (http://www.kw.krakow.pl/)

6.W celu usprawnienia rejestracji, każda osoba zgłaszająca się do zawodów powinien mieć ze sobą już podpisane oświadczenia z wypełnionymi rubrykami: imię, nazwisko, klub, miasto. Oświadczenia należy złożycie w biurze zawodów przy rejestracji (oświadczenia do pobrania na stroniehttp://www.kw.krakow.pl/trytool/trytool-2016.html lub na miejscu w biurze zawodów).

Obowiązkowe wyposażenie zawodników

7.Każdy zawodnik w, chcący wziąć udział w zawodach, powinien być obowiązkowo wyposażony we własny, atestowany sprzęt osobisty: kask, uprząż, przyrząd do asekuracji, raki, czekany, karabinki osobiste, pętle.

8.Linę do wspinania na czas zostanie zapewniona przez Organizatora.

Klasyfikacja

9.Wszystkie osoby biorące udział w zawodach, będą klasyfikowane wspólnie, lecz ze względu na płeć zostaną podzielone na dwie kategorie:

a.            męskie

b.            kobiece

10.   W zawodach klasyfikowane są wszystkie osoby, które:

a.            zgłoszą się do zawodów oraz złożą w biurze zawodów osobiście podpisane oświadczenie dotyczące zasad bezpieczeństwa, odpowiedzialności i przetwarzania danych osobowych oraz

b.            wezmą udział w odprawie technicznej przed zawodami oraz

c.            ukończą zawody w regulaminowym czasie poprzez opuszczenie strefy rozgrywania zawodów: 15:00 oraz

 

11.Osoby, które nie opuszczą strefy rozgrywania zawodów w regulaminowym czasie zostaną zdyskwalifikowane.

12.  Zawody rozgrywane są jako konkurencja indywidualna. Drogę zawodów uważa się za przebytą:

.             została w całości przebyta przez zawodnika o własnych siłach (zakaz stosowania tzw. windy) w czasie nie dłuższym niż 8 min. Jedyny dopuszczalny styl to TR.

 

Punktacja

13.  Rywalizacja  indywidualna odbywa się na dwóch drogach - w dniu zawodów zostaną wskazane przez Organizatora.

 

14.  Do klasyfikacji generalnej uwzględniany jest czas przebytych dróg przez zawodnika.

15.  Zawodnik, który obciąży linę nie może kontynuować drogi.

Protesty

16.Wszelkie wykroczenia popełniane przez zawodników podczas wspinania, należy zgłaszać do sędziego głównego.

17.  Czas składania protestów wynosi 20 minut od chwili ogłoszenia wyników.

18.   Protesty należy składać do kierownika zawodów w formie pisemnej. Protesty rozpatruje jury zawodów.

Nagrody

19.  Organizator przewiduje nastepujące nagrody:

  • wręczenie pamiątkowych statuetek zespołom, które zajmą pierwsze miejsce w swojej kategorii

  • rozlosowanie upominków wśród wszystkich startujących w zawodach.

 

Bezpieczeństwo i fair play

20.   Drogi wspinaczkowe zawodów zlokalizowane są na naturalnych skałach. Organizator dołożył wszelkich starań, aby drogi zawodów oczyścić z maksymalnie dużej liczby luźnych bloków skalnych i skontrolował wszystkie punkty asekuracyjne na tych drogach. Jednakże, skały te poddawane są ciągłej erozji, która powoduje miedzy innymi: kruszyznę, odrywanie się luźnych bloków skalnych, korozję i uszkadzanie punktów asekuracyjnych oraz zjazdowych. Są to potencjalnie śmiertelne zagrożenia, nierozerwalnie związane z działalnością wspinaczkową i w związku z tym, posiadający tą wiedzę uczestnik zawodów, podejmujący wspinaczkę na tych drogach, robi to tylko i wyłącznie na własne ryzyko, biorąc tym samym odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo i przyjmując na siebie ponoszenie konsekwencji skutków swoich działań w stosunku do siebie i innych osób.

21.   Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (majątkowe i na osobie) poniesione przez uczestników, w związku z ich udziałem w zawodach, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie ciała oraz inne uszczerbki na zdrowiu i życiu doznane przez uczestników zawodów w związku z ich uczestnictwem w zawodach.

22.    Podczas zawodów obowiązuje zakaz wspinania się bez asekuracji.

23.    Wszystkich zawodników przebywających w strefie rozgrywania zawodów obowiązuje nakaz zabezpieczenia głowy kaskiem – pod rygorem dyskwalifikacji.

24.     Podczas wspinania i zjazdu na drogach zawodów, czekany muszą być dopięte do uprzęży za pomocą lonży – pod rygorem dyskwalifikacji.

25.     Wszyscy zawodnicy są zobowiązani nieść pomoc osobie będącej w niebezpieczeństwie.

26.      Zawody rozgrywane są w duchu fair play z poszanowaniem zwyczajów i etyki wspinaczkowej.

27.      O kolejności dostępu do dróg wspinaczkowych decydują zwyczajowe zasady kultury przyjęte w środowisku wspinaczkowym.

28.       Każdy zawodnik może zrezygnować z dalszego udziału w zawodach z własnej woli i w dowolnym momencie. Fakt ten należy obowiązkowo zgłosić w biurze zawodów.

Przetwarzanie danych osobowych

29.   Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie jego wizerunku na stroniewww.kw.krakow.pl oraz w materiałach marketingowych i promocyjnych organizatora.

30.    Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz przekazywanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002, nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie niezbędnym do organizacji zawodów także dla realizacji celów statutowych organizatora.

Postanowienia końcowe

31.     Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów.

32.      Kwestie sporne oraz interpretacyjne wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez organizatora.

  • Kategoria: Uncategorised

Wigilia klubowa 2015

W czwartek, 17. grudnia, o godzinie 19 zapraszamy na coroczne spotkanie wigilijne członków KW Kraków.christmas1

Będzie to możliwość wspólnego spotkania, wymiany doświadczeń i składania sobie wzajemnie życzeń świątecznych przy klubowym stole.  

W trakcie Wigilii zostanie rozstrzygnięty konkurs fotograficzny im. Piotra Kasprzyka, nastąpi również wręczenie nagród.

Zachęcamy do przyniesienia świątecznych przekąsek
i napitków.

  • Kategoria: Uncategorised

XXVI Memoriał Jana Strzeleckiego - Czekamy

Strzelecki logo

Czekamy

Obecny sezon „zimowy” dla miłośników skialpinizmu w Polsce jest sztuką czekania. Z każdym mijającym weekendem dochodzi do nas co raz dobitniej, że to czekanie na cud.

Choć w Tatrach ponad górną granicą lasu ze śniegiem nie jest tak źle, jak choćby w Beskidach, to wciąż nie wiemy czy ta ilość śniegu będzie wystarczająca do rozegrania 15 marca XXVI Memoriału Jana Strzeleckiego bez nadmiernego narażania przyrody i uczestników. Obecnie czekamy na decyzję TPN.

Zaplanowaliśmy bazę zawodów w schronisku w Roztoce oraz powtórzenie trasy, która z powodu nadmiaru śniegu nie odbyła się w zeszłym roku czyli: Schr. Roztoka - Morskie Oko - Szpiglasowa Przełęcz - Dolina 5 Stawów Polskich - Schr. Roztoka. Dodatkowo tradycyjny odcinek fakultatywny. Od ilości śniegu będzie zależał przebieg i szczegóły trasy.

W razie decyzji odmownej zaproponujemy Wam w pierwszych dniach marca alternatywną lokalizację zawodów. Wtedy też ogłosimy regulamin zawodów i uruchomimy zapisy. Niezależnie od miejsca rozgrywania XXVI Memoriału Jana Strzeleckiego terminem pozostaje 15 marca.

Informacje będą publikowane na stronie zawodów oraz na portalu facebook.

Niech śnieg będzie z nami!
Organizatorzy Memoriału Jana Strzeleckiego