KW banner 

Polityka prywatności

Klub Wysokogórski Kraków szanuje prywatność użytkowników swojej strony i aplikacji internetowych. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza nasze strony i aplikacje internetowe, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności strony i aplikacji internetowych znajdujących się na serwerach Klubu Wysokogórskiego Kraków.
Korzystając z naszych stron i aplikacji internetowych akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

ADMINISTROWANIE STRONAMI I APLIKACJAMI INTERNETOWYMI:
Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem strony i aplikacji internetowych znajdujących się na serwerach Klubu Wysokogórskie Kraków podejmowane są poprzez Klub Wysokogórski Kraków.

GROMADZENIE DANYCH:
I. Wszelkie dane osobowe zbierane przez stronę i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerach Klubu Wysokogórskiego Kraków są gromadzone na dwa sposoby:
1. Informacje podawane dobrowolnie przez użytkowników w celu tworzenia kont użytkowników na stronie i aplikacjach internetowych, zapisach, itp.
2. Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania przez użytkowników z naszych stron i aplikacji internetowych, tj.:
- Informacje w dziennikach serwerów - nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.
- Adres IP - każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.
- Pliki cookies (tzw. ciasteczka) - niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, tablet, smartfon itp.).

Mechanizm cookies:
1. Podczas korzystania ze stron i aplikacji internetowych zamieszczonych na serwerach Klubu Wysokogórskiego Kraków przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera.
2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
3. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników.
4. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.
5. Klub Wysokogórski Kraków przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
a) właściwego dopasowania stron i aplikacji internetowych do potrzeb użytkowników;
b) zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika;
c) tworzenia statystyk oglądalności.
6. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą konfiguracji przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych.
8. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach i w aplikacjach internetowych.
II. Podanie danych, o który mowa w ust. I, pkt 1 wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z:
- art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
- art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1219);
- Ustawą o ochronie danych osobowych;
- Ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1907).

INFORMACJE O ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH:
Dane osobowe zbierane przez strony i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerach Klubu Wysokogórskiego Kraków przeznaczone są wyłącznie na użytek Klubu Wysokogórskiego Kraków (do celów administracyjnych i statystycznych).
Administratorem danych osobowych zbieranych na stronach i aplikacjach internetowych zamieszczonych na serwerach Klubu Wysokogórskiego Kraków jest Klub Wysokogórski Kraków, z siedzibą ul. Pędzichów 11/10A, 31-152 Kraków. Adres do korespondencji: Klub Wysokogórski Kraków, ul. Pędzichów 11/10A, 31-152 Kraków.
Dane osobowe, podane przez użytkownika na stronach lub aplikacjach internetowych zamieszczonych na serwerach Klubu Wysokogórskiego Kraków, będą przetwarzane wyłącznie w celu do którego są zbierane. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do realizacji celu w jakim są one zbierane. Niepodanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z danego narzędzia, aplikacji internetowej.
Dane osobowe będą przechowywane bezterminowo do celów administracyjnych, archiwalnych, badań naukowych i historycznych oraz statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO.
Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
Dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane te nie będą jednak udostępniane innym instytucjom, organizacjom, osobom trzecim i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

BEZPIECZEŃSTWO:
Klub Wysokogórski Kraków dokłada wszelkich starań, aby chronić stronę i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerach Klubu Wysokogórskiego Kraków przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
Strona i aplikacje internetowe, administrowane przez Klub Wysokogórski Kraków, zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności, gdyż nie odpowiadamy za politykę prywatności zawartą na tamtych stronach.
Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby chronić naszą stronę i aplikacje internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy urządzenia i systemy zabezpieczające dane przetwarzane na serwerach oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.

PODSTAWA PRAWNA:
• art. 4 pkt. 11, art. 6, art. 7 ust. 1 oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;
• art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1219);
• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000);
• Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1907);
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).