S.P. Jan Danysz

W południe w poniedziałek 26 marca odszedł Jan Danysz, zasłużony członek naszego Klubu.

Drogi Janku, żegnam Cię i salutuję! Odszedłeś i eksplorujesz teraz inny świat, dziwniejszy i
wspanialszy od tych, podziemnych, do których odważałeś się wkroczyć. Byłeś zawsze odważny i
wytrwały, odporny i zdecydowany, dobrze przygotowany i pomocny towarzyszom. Byłeś
niezastąpionym uczestnikiem wypraw, takim, na jakim można było polegać.

Teraz, po ziemskim przygotowaniu, eksplorujesz wspanialsze od wszystkich jaskiń głębiny
Wszechświata. Niech Cię prowadzą przyjazne duchy i otacza opieką Dobry Bóg. Nie zapomnimy o
Tobie i pozostajemy z wdzięcznością za to, czego nas nauczyłeś. Do spotkania!
Maciej i Przyjaciele

[Maciej Kuczyński, 26.03.2018 r.]