KW banner 

Przyjęcie do Klubu na podstawie wykazu przejść

Informacje ogólne

Dlaczego przyjmujemy na podstawie przejść? 

wykazWykazy przejść stanowią w środowisku górskich potwierdzenie reprezentowanego poziomu sportowego, doświadczenia i kompetencji. Wykaz dróg górskich, jako sposób przyjęcia do Klubu, potwierdza że kandydat jest samodzielnym wspinaczem, posiadającym umiejętności konieczne do pokonywania dróg wielowyciągowych na własnej asekuracji - to nam wystarcza. 

Wykazy z kategorii sportowej czy skialpinistycznej mają inny charakter, inna była też motywacja do wprowadzenia tej metody przyjęć w 2019 r. Uważamy, że ambitni wspinacze sportowi oraz zawodnicy narciarscy, czy też narciarze pokonujący trudne zjazdy, są wartościowymi składnikami społeczności klubowej. Jeżeli tylko są zmotywowani do rozwoju w kierunku reprezentowanym przez Klub - pomożemy im uzupełnić wiedzę o brakujące elementy w ramach unifikacji i wesprzemy w tym rozwoju. Przywracamy tu jednocześnie starą instytucję członków wprowadzających, którzy jednocześnie będą pełnili funkcję opiekuna czuwającego nad unifikacją.

W kolejnych zakładkach możecie zapoznać się z kwestiami praktycznymi dotyczącymi poszczególnych trybów przyjęć.

Przejścia górskie

Członkiem KW Kraków może zostać osoba, która przedstawi wykaz dróg zrobionych w Tatrach lub gorskieinnych górach typu alpejskiego z 3 ostatnich lat swojej działalności wspinaczkowej.

Oznacza to, że składając wniosek o przyjęcie do Klubu, wystarczy przesłać informację o takich przejściach w załączniku, nie wymagamy dodatkowo żadnych dokumentów. Pamiętajcie, aby zaznaczyć odpowiednią rubrykę w formularzu zgłoszeń.

Jakie przejścia wystarczają?
Uznaliśmy, że wystarczające będą przejścia odpowiadające temu, co zwykle należy zrealizować na kursie taternickim. Mogą to być oczywiście przejścia w innych pasmach górskich niż Tatry. Istotne jest aby:
- w wykazie znajdowały się drogi o stopniu trudności przekraczającym IV,
- nie były to jedynie drogi wielowyciągowe sportowe (obite), w wykazie powinny znajdować się drogi które wymagają w dużej części stosowania własnej asekuracji,
- w wykazie pojawiły się drogi rzeczywiście górskie pod względem długości. Nie spełniają takiego wymogu np. drogi wielowyciągowe w Górach Sokolich albo na północno-zachodniej ścianie Mnicha, 
- wnioskodawca w dużym stopniu prowadził na drogach zamieszczonych w wykazie. Drogi pokonane na drugiego można ująć w wykazie jako dodatkową informację,
- przejścia miały miejsce w przeciągu ostatnich 3 lat.


Forma wykazu 
Wykaz powinien zawierać następujące dane: datę dzienną, lokalizację (pasmo górskie, szczyt), nazwę drogi, wycenę drogi, długość drogi (w metrach bądź ilości wyciągów), informację o prowadzeniu (w całości, częściowo, na drugiego).

 

Przykładowy wykaz 

Data Rejon Nazwa drogi Wycena Długość Prowadzenie
5.07.2014 Batyżowiecki Cihulov Pilier V+ 8 wyciągów całość prowadzona
01.08.2015 Mięguszowiecki Szczyt Wielki Kurczab VI- 11 wyciągów pół na pół
22.07.2016 Mały Lodowy Czereśniowy Filar V+ 5 wyciągów pół na pół
24.07.2016 Batyżowiecki Przepdelska - Czachor  V+ 8 wyciągów pół na pół
20.08.2016 Kieżmarski/Łomnica Lewy Puskas i grań Wideł pod Włos V 800 m pół na pół
04.06.2017 Zamarła Turnia Prawi Wrześniacy VI+ 5 wyciągów pół na pół
04.06.2017 Zamarła Turnia Jargiłło - Paćkowski VI+ 4 wyciągów pół na pół
20.07.2017 Kazalnica Schody do nieba VI+ 15 wyciągów pół na pół
07.08.2017 Grand Charmoz Filar Cordiera 6b 25 wyciągów 1/3 prowadzona
07.07.2018 Mnich Luftwaffe (3 wyc.) + Sprężyna (3 wyc.) + kancik VII 8 wyciągów pół na pół

Przejścia sportowe

Od roku 2019, na wniosek zarządu Sekcji Wspinaczki Wysokogórskiej, pojawił się nowy tryb przyjęcia do Klubu: na podstawie przejść sportowych.

sportoweWierzymy, że "sportowcy" decydują się na przystąpienie do Klubu zmotywowani chęcią dalszego rozwoju w kierunku działalności w górach. 

Jako próg przyjęliśmy solidny poziom VI.3/7a, to znaczy konieczne jest przedstawienie wykazu co najmniej 10 dróg na takim poziomie, prowadzonych w ciągu ostatnich trzech lat. Istotne jest, że przyjęcie następuje poprzez rekomendację ze strony zarządu Sekcji Wspinaczki Wysokogórskiej oraz tzw. członków wprowadzających. 

W praktyce oznacza to, że jeżeli chcemy skorzystać z tego trybu musimy mieć kogoś znajomego w KW Kraków, kto poręczy za nas i sam pokieruje (lub znajdzie w Klubie kogoś kto się tym zajmie) unifikacją w zakresie technicznym. Unifikacja będzie dostosowana do poziomu kandydata, prowadząc do osiągniecia takiego poziomu kompetencji by bez problemu poradził sobie z egzaminem sprawdzającym. Po zakończeniu unifikacji jej opiekun zdaje relację zarządowi SWW, który może zdecydować o skierowaniu na egzamin.

Niniejszy tryb został wprowadzony uchwałą Zarządu Klubu Wysokogórskiego Kraków nr 5/06/2019 z dnia 26.06.2019 r. w kwestii przyjmowania nowych członków poprzez rekomendacje sekcji.


Tryb przyjęcia krok po kroku:

1. Przygotowujemy wykaz przejść i zwracamy się do naszego znajomego z KW - osoby wprowadzającej - o przekazanie wniosku do przewodniczącego Sekcji Wspinaczki Wysokogórskiej. Wniosek powinien zawierać powyższy wykaz (zawierający datę przejścia, rejon i nazwę drogi, informacje o stylu przejścia), wskazanie dwóch osób wprowadzających a także wyrażenie woli przystąpienia do Klubu Wysokogórskiego Kraków z zobowiązaniem do zunifikowania się w zakresie programu pełnego kursu wspinaczki skalnej PZA w ciągu roku od daty przyjęcia.

2. Zarząd Sekcji podejmuje decyzję o rekomendacji przyjęcia w szeregi KW (może w tym celu zaprosić kandydata na rozmowę), rekomendacja jest przekazywana Zarządowi KW których uchwałą przyjmuje kandydata w poczet członków Klubu.

3. Już jako członek KW, można uczestniczyć w doszkalaniach i kursach wewnętrznych organizowanych w Klubie. Opiekun unifikacji (czyli jedna z osób wprowadzających) może też ją prowadzić samodzielnie, ponadto doradza z jakich szkoleń warto skorzystać i pomaga w utrwalaniu umiejętności.

4. Po zakończeniu unifikacji jej opiekun przedstawia sprawozdanie z jej przebiegu do Zarządu Sekcji Wspinaczki Wysokórskiej, który może:

a) podjąć decyzję o skierowaniu na egzamin,
b) uznać unifikację za zakończoną,
c) zwrócić się do Zarządu Klubu o skreślenie osoby która nie dopełniła obowiązku unifikacji w przeciągu roku od przyjęcia do Klubu.

Działalność skialpinistyczna

Od roku 2019, na wniosek zarządu Sekcji Narciarstwa Wysokogórskiego, pojawił się nowy tryb przyjęcia do Klubu: na podstawie działalności skialpskialpinistycznej. Tryb ten jest nieco bardziej złożony niż w przypadku wspinaczki skalnej.

Jako warunek wstępny, przyjęliśmy następujące dokonania:

1. Umiejętności sportowe: wykaz 10 zjazdów o trudności odpowiadającej minimum czwartemu stopniowi w skali Wali/Życzkowskiego na przestrzeni ostatnich trzech lat.

2. Wyniki sportowe: wykaz (wraz z wynikami) ukończonych co najmniej trzech zawodów w randze Mistrzostw Polski, zaliczanych do Pucharu Słowacji lub Czech, bądź zawodów w narciarstwie wysokogórskim o randze międzynarodowej, ze współczynnikiem czasowym nie gorszym niż 1.4 w stosunku do zwycięskiego zespołu w swojej kategorii

3. Kurs narciarstwa: ukończony kurs Narciarstwa Wysokogórskiego organizowany przez Klub Wysokogórski Kraków.

Poza spełnieniem jednego z powyższych kryteriów, konieczne jest wskazanie tzw. członków wprowadzających do Klubu oraz przejście unifikacji.

W praktyce oznacza to, że jeżeli chcemy skorzystać z tego trybu musimy mieć kogoś znajomego w KW Kraków, kto poręczy za nas i sam pokieruje (lub znajdzie w Klubie kogoś kto się tym zajmie) unifikacją w zakresie technicznym. Unifikacja będzie dostosowana do poziomu kandydata, prowadząc do osiągniecia takiego poziomu kompetencji by bez problemu poradził sobie z egzaminem sprawdzającym. Po zakończeniu unifikacji jej opiekun zdaje relację zarządowi SNW, który może zdecydować o skierowaniu na egzamin.

Niniejszy tryb został wprowadzony uchwałą Zarządu Klubu Wysokogórskiego Kraków nr 5/06/2019 z dnia 26.06.2019 r. w kwestii przyjmowania nowych członków poprzez rekomendacje sekcji.


Tryb przyjęcia krok po kroku:

1. Przygotowujemy wykaz przejść/startów lub informację o odbytym kursie i zwracamy się do naszego znajomego z KW - osoby wprowadzającej - o przekazanie wniosku do przewodniczącego Sekcji Narciarstwa Wysokogórskiego. Wniosek powinien zawierać powyższy wykaz (zawierający datę przejścia/startu, rejon i nazwę zjazdu lub nazwę zawodów, informacje o zajętym miejscu), wskazanie dwóch osób wprowadzających a także wyrażenie woli przystąpienia do Klubu Wysokogórskiego Kraków z zobowiązaniem do zunifikowania się w zakresie programu pełnego kursu wspinaczki skalnej PZA w ciągu roku od daty przyjęcia.

2. Zarząd Sekcji podejmuje decyzję o rekomendacji przyjęcia w szeregi KW (może w tym celu zaprosić kandydata na rozmowę), rekomendacja jest przekazywana Zarządowi KW których uchwałą przyjmuje kandydata w poczet członków Klubu.

3. Już jako członek KW, można uczestniczyć w doszkalaniach i kursach wewnętrznych organizowanych w Klubie. Opiekun unifikacji (czyli jedna z osób wprowadzających) może też ją prowadzić samodzielnie, ponadto doradza z jakich szkoleń warto skorzystać i pomaga w utrwalaniu umiejętności.

4. Po zakończeniu unifikacji jej opiekun przedstawia sprawozdanie z jej przebiegu do Zarządu Sekcji Narciarstwa Wysokórskiego, który może:

a) podjąć decyzję o skierowaniu na egzamin,
b) uznać unifikację za zakończoną,
c) zwrócić się do Zarządu Klubu o skreślenie osoby która nie dopełniła obowiązku unifikacji w przeciągu roku od przyjęcia do Klubu.