banner SWW

Relacja z obozu GWW PZA w dolinie Bezengi (Kaukaz) 2015

20150819 150130 Pano

W dniach 10.08-03.09.2015 w dolinie Bezengi (Kaukaz Centralny) na terenie Republiki Kabardyno - Bałkarii (Federacja Rosyjska) odbył się pierwszy obóz Grupy Wspinaczy Wysokogórskich PZA.
Grupa jest częścią projektu ”Polskie Himalaje”, której koordynatorem jest Janusz Majer.


DSC00651Skład obozu:
Kierownik: Paweł Karczmarczyk
Uczestnicy z podziałem na zespoły:
Paweł Strzelecki - Wojciech Malawski (KW Kraków)
Piotr Sułowski - Jacek Kaim
Ilona Gawęda (KW Kraków) - Joanna Klimas (KW Kraków).

Wszystkie wspinaczki odbywały się w trzech, stałych, dwuosobowych zespołach.
Kierownik obozu pełnił funkcie kontrolno-koordynacyjną: pomoc w wyborze dróg, logistyka, łączność wzrokowa i radiowa,
zabezpieczenie bazy wysuniętej. Obóz zrealizował założone mu cele. Po okresie aklimatyzacyjnym i rozgrzewkowo-rozpoznawczym (na drogach niewymagających biwakowania), każdy zespół miał szanse spróbować swoich sił na dużej ścianie, gdzie potrzebna jest logistyka gór wysokich. 

W zgrupowaniu chodziło też o stworzenie nietypowych warunków treningowych aby doświadczeni wspinacze GWW mogli wzbogacić się o kolejne doznania wysokogórskie (długie podejścia, wymagające lodowce, wspinaczka
z dodatkowym obciążeniem, biwaki). Każdy zespół musiał też wykazać się dużą samodzielnością w podejmowaniu decyzji.


DSC00278Dodatkowym atutem zgrupowania (jak i samej grupy GWW) jest integracja wąskiego środowiska wszechstronnych wspinaczy wysokogórskich co mamy nadzieje zaowocuje wyłonieniem się nowych zespołów na ambitne cele
wysokogórskie.

Chronologiczny przebieg działalności na obozie GWW PZA
09.08. Wylot grupy GWW z kraju. Nocleg na lotnisku w Moskwie.
10.08. Przyjazd grupy GWW do alp-bazy ”Bezengi” (ok. 2050 m).
11.08. Wyjście aklimatyzacyjno - treningowe na pierwszy stopień lodowca Kundzium-Miżirgi, (ok. 3000 m). Unifikacja technik ratowniczych na lodowcu.
12.08. Zespoły: P. Sułowski – J. Kaim i I. Gawęda – J. Klimas + P. Karczmarczyk, podchodzą w dolinę lodowca Mały Ukiu, w tzw. ”Ciepły Uguł”. Biwak na wysokości chaty ”Gołubiatnia” (3436 m).
Zespół: P. Strzelecki – W. Malawski podchodzi na biwak ”Kursanckie Nacziowki” (3404 m), w zachodniej gałęzi lodowca Kundzium-Miżirgi.
13.08. Zespoły w dolinie lodowca Mały Ukiu wchodzą gromadnie na wierzchołek Gidan, 4185 m, zach. granią, drogą Gołubiewa, 1B.

DSC00335Start: 6:00, szczyt: 11:00, powrót na biwak: 13:00
(przebieg nr 1)
Pozostała dwójka (P. Strzelecki – W. Malawski) wchodzi na na szczyt Brno, 4100 m, płd. granią, drogą Zdenka, 1B.
Start: 6:00, szczyt: 9:15, powrót na biwak: 11:15
(przebieg nr 2)
Jeszcze tego samego dnia wszystkie zespoły schodzą na nocleg do alp-bazy ”Bezengi” pozostawiając rozstawione biwaki.

14.08. Po południu zespoły: P. Sułowski – J. Kaim + P. Karczmarczyk i P. Strzelecki – W. Malawski wracają do swoich baz wysuniętych. Zespół: I. Gawęda – J. Klimas decyduje się na dodatkowy dzień odpoczynkowy w alp-bazie celem zaleczenia obtarcia na stopie.
15.08. Zespół: P. Sułowski – J. Kaim w dobrym czasie przechodzi trawers: Ural Zach., 4200 m – Ural Wsch., 4273 m, drogą Rjazanowa, 4B.

Start: 3:30, powrót na biwak: 18:30.
(przebieg nr 3)
Natomiast dwójka: P. Strzelecki – W. Malawski w bardzo dobrym czasie zdobywają wierzchołek Misses tau, 4427 m, płn. granią, drogą Iwaniszwiliego, 4B.
Start: 3:15, szczyt: 9:30, powrót na biwak: 14:55
(przebieg nr 5)
Oba zespoły po skończonej wspinaczce zwinęły swoje biwaki i zeszły na nocleg do alp-bazy.
Zespół: I. Gawęda – J. Klimas podchodzi po południu do swojej bazy wysuniętej a następnie wraz z P. Karczmarczykiem podnosi biwak bliżej startu w drogę, na morenę lodowca Mały Ukiu, pod południowymi skłonami wierzchołka Ukiu (ok. 3650 m).

16.08. Zespół: I. Gawęda – J. Klimas w dobrym czasie wchodzi na szczyt Ural Wsch., 4273 m, płn. ścianą przez siodełko, drogą Rjabuchina, 4A.
Start: 3:00, szczyt: 10:30, powrót na biwak: 15:00.
(przebieg nr 4)
Tego samego dnia zespół wraz z P. Karczmarczykiem zabiera swój biwak i schodzi do alp-bazy ”Bezengi”.
17.08. Dzień odpoczynkowy dla wszystkich zespołów GWW w alp-bazie.
18.08. Zespoły: P. Strzelecki – W. Malawski i P. Sułowski – J. Kaim podchodzą na biwak pod płn. ścianę Ulluaz baszi (ok. 3650 m).
Zespół: I. Gawęda – J. Klimas + P. Karczmarczyk podchodzą na drugie piętro lodowca Kundzium-Miżirgi, na biwak ”krumkolskie nacziowki”. Wysokość: 3200 m.
19.08. Zespół I. Gawęda – J. Klimas + P. Karczmarczyk kontynuuje podejście lodowcem Kundzium-Miżirgi na biwak ”3900” (trzecie piętro).
Zespół P. Strzelecki – W. Malawski w bardzo dobrym czasie pokonuje wierzchołek Ulluauz baszi 4676 m, płn. ścianą, drogą Naumowa, 5A, schodząc tego samego dnia na biwak ”3900” (warto zaznaczyć, że zespół wspinał się z biwakiem na plecach).

bezengi 1Start: 2:20, szczyt: 14:50, biwak ”3900”: 18:25
(przebieg nr 6)
Zespół: P. Sułowski – J. Kaim w dobrym czasie przechodzi ścianową część drogi: Ulluauz baszi 4676 m, płn. żebrem wsch. grani, drogą Riskina, 5A, zakładając biwak na wsch. grani (ok. 4500 m).
Start: 3:30, biwak: 15:00.
(przebieg nr 7)

20.08. Zespół: P. Sułowski – J. Kaim kontynuuje wspinaczkę na szczyt Ulluauz baszi, po którym zdobyciu schodzi na biwak ”3900”.
Start: 7:30, szczyt 11:30, biwak ”3900”: 16:00.
Zespół: I. Gawęda – J. Klimas zawraca z podejścia na drogę Kundzium Miżirgi, 4500 m, zach. granią, drogą Gawriłowa, 3B, z powodu przeciągających się porannych burz.
Zespół: P. Strzelecki – W. Malawski schodzi tego dnia do alp-bazy ”Bezengi” zostawiając biwak na ”3900” pod następny cel.
21.08. Zespół: I. Gawęda – J. Klimas realizuje tego dnia zamierzony cel na wierzchołku Kundzium Miżirgi.

Start: 2:30, szczyt: 12:10, biwak ”3900”: 18:00
(przebieg nr 8)
Zespół: P. Sułowski – J. Kaim schodzi do alp-bazy ”Bezengi” zostawiając biwak na ”3900” pod następny cel.

22.08. Zespół: I. Gawęda – J. Klimas + P. Karczmarczyk schodzi do alp-bazy ”Bezengi” zostawiając biwak na ”3900” pod następny cel.
23.08. Dzień odpoczynkowy w alp-bazie dla wszystkich zespołów GWW.
24.08. - 26.08. Przeczekiwanie okresu niepogody w alp-bazie.
27.08. Pierwszy dzień dobrej pogody. Wszystkie zespoły GWW + P. Karczmarczyk podchodzą do bazy wysuniętej na ”3900”.
28.08. Dzień odpoczynkowy na biwaku ”3900”. Obserwacja ścian po ostatnich opadach śniegu.
29.08. Zespół: P. Sułowski – J. Kaim podejmuje próbę wejścia na Kosztan tau 5151 m, prawą częścią centralnego żebra płn. ściany, drogą Wasiliewa, 5B.
(przebieg nr 11)
Wspinaczka została przerwana po locie prowadzącego (J. Kaim) i urazie stawu skokowego. Wycof zjazdami i powrót do bazy o własnych siłach.

Start: 1:40, wypadek: ok. 7:30 (decyzja o wycofie: ok. 11:00),
Zespół: I. Gawęda – J. Klimas rozpoczyna wspinaczkę na Kosztan tau 5151 m, płn. granią, drogą Woolleya, 4B. Z powodu dużej ilości świeżego śniegu na grani, a co za tym idzie braku asekuracji i wolniejszego tempa, zespół dociera tego dnia pod pierwszego ”żandarma” w grani, gdzie, przy pogodzie sygnalizującej możliwą burze, zakłada biwak (ok. 4500).
Start: 1:40, biwak: 16:00
(przebieg nr 9)
Zespół: P. Strzelecki – W. Malawski w bardzo dobrym czasie wchodzi na wierzchołek Kosztan tau 5151 m, płn. – zach. żebrem zach. grani, drogą Kaliszewskiego, 5B. Jeszcze tego samego dnia zespół schodzi połowę płn. grani zakładając biwak na wys. ok. 4750 m.
Start: 1:35, wierzchołek: 16:20, biwak: 20:45
(przebieg nr 10)

DSC0044230.08. Zespół: I. Gawęda – J. Klimas na krótko kontyuuje wspinaczkę północną granią, lecz szybko podejmuje decyzję o odwrocie z powodu trudnych warunków śnieżnych.
Start: 3:00, odwrót: 5:40
Zespół: P. Strzelecki – W. Malawski po biwaku kontynuuje zejście płn. granią łącząc się na wysokości pierwszego żandarma z zespołem: I. Gawęda – J. Klimas. Oba zespoły wspólnie schodzą na biwak ”3900”.
Start: 6:00, biwak ”3900”: 11:30
Wszystkie zespoły + P. Karczmarczyk, jeszcze tego samego dnia, likwidują bazę na ”3900” i schodzą do alp-bazy ”Bezengi” 

31.08. Oficjalny koniec działalności wspinaczkowej.
01.09. Część grupy wychodzi na trekking na biwak ”dżangi kosz” (3200 m.) we wsch. części lodowca Bezengi.
02.09. Powrót grupy z biwaku ”dżangi kosz”.
03.09. Wyjazd grupy GWW z alp-bazy ”Bezengi”. Nocleg w miejscowości Nalczik, w siedzibie bazy ”Bezengi”.
04.09. Powrót grupy GWW do kraju.

Chcielibyśmy bardzo podziękować PZA i Fundacji Kukuczki za dofinansowanie zgrupowania, firmie Medeverest za zabezpieczenie medyczne wyprawy oraz firmom, które udzieliły wsparcia uczestnikom obozu:
Himal Sport, CAMP Polska, LYO FOOD, Paker.
w imieniu całego obozu
Paweł Karczmarczyk

więcej zdjęć:
https://goo.gl/photos/TiAWUX4ncPDqdr3Q6
https://goo.gl/photos/wZtArg7x2PEFJKNK8
https://picasaweb.google.com/104731257111633930392/GWWKaukaz2015?authuser=0&authkey=Gv1sRgCM2S0oyL3_GlAw&feat=directlink

contentmap_plugin