Kolejny sportowy wyczyn naszych instruktorów


W dniach 12-13 lipca 2016 dwóch naszych klubowiczów: Paweł Ramatowski i Piotr Sienkiewicz dokonało przejścia ciekawej „łańcuchówki”- 8 jas
kiń w ciągu a były to w kolejności jaskinie: 
- Marmurowa
- Mała
- Ptasia Studnia
- Wlk. Litworowa
- Pod Wantą
- Nad Kotlinami
- Małołącka
- Śnieżna

Podczas przejścia każda jaskinia była poręczowana od otworu do głębokości od 100m do 160 m.

Łącznie osiągnięta została głębokość 1031m w czasie 18 godzin ( z bazy do bazy).