KW banner 

Działalność STJ

Informacja nt. działalności Sekcji Taternictwa Jaskiniowego
Klubu Wysokogórskiego Kraków (STJ KW Kraków)


1. Podstawową regularną działalnością STJ KW Kraków jest organizowanie kursów taternictwa jaskiniowego. Kursy takie organizowane są rokrocznie, w przypadku większego zainteresowania - również dwa razy w ciągu roku. Średnia liczba uczestników kursu (rocznie) - 12 osób. Kursy prowadzą licencjonowani instruktorzy Polskiego Związku Alpinizmu (PZA; obecnie w ramach KW Kraków - 4 osoby).

2. Drugim typem działalności regularnej Sekcji jest organizacja wyjazdów sportowo-eksploracyjnych (tzw. wypraw). Wśród nich warto wymienić zwłaszcza wyprawy
w masyw Kaninu (Alpy Julijskie, Słowenia), organizowane rokrocznie od 1999 roku, odbywające się pod patronatem i przy wsparciu finansowym PZA. Głównym osiągnięciem wspomnianych wyjazdów jest eksploracja obiektów BC 4 (Poljska Jama, -695 m deniwelacji) oraz BC 10 (-863 m deniwelacji). Podobne wyjazdy (niekoniecznie odbywające się pod patronatem PZA) organizowane są indywidualnie przez członków klubu, mają na celu zwłaszcza eksplorację obiektów jaskiniowych na Słowacji oraz w Rumunii.

3. Ważną formą działalności dodatkowej jest organizowanie różnego rodzaju manewrów i kursów doszkalających, których celem jest podnoszenie umiejętności adeptów taternictwa jaskiniowego. Warto wymienić wśród nich odbywające się już od dwóch lat klubowe manewry autoratownictwa, manewry ratownictwa jaskiniowego, warsztaty z poręczowania jaskiń oraz kursy kartowania jaskiń. Wszystkie prowadzone są przez należących do naszej sekcji licencjonowanych instruktorów PZA.

4. Kolejną formą działalności jest organizacja wyjść jaskiniowych o charakterze doszkalającym, których celem jest podniesienie umiejętności młodych adeptów taternictwa jaskiniowego poprzez wyjścia jaskiniowe z udziałem doświadczonych grotołazów. Podobny wymiar mają wyjazdy zagraniczne (głównie do jaskiń Słowacji, Czech i Węgier), które w zamyśle mają podnieść umiejętności jaskiniowe uczestników oraz zapoznać ich z różnymi obszarami krasowymi Europy. Te wyjazdy zagraniczne odbywają się najczęściej pod opieką klubowych instruktorów taternictwa jaskiniowego.

5. Ostatnią formą działalności sekcji jest opieka nad tzw. magazynem. Magazyn funkcjonuje jako wypożyczalnia sprzętu alpinistycznego (sprzęt osobisty na potrzeby kursu jaskiniowego, liny statyczne, karabinki, sprzęt specjalistyczny na potrzeby eksploracji oraz manewrów), udostępnia sprzęt w każdy czwartek w godzinach otwarcia klubu. Od maja 2010 roku, w porozumieniu z ówczesnymi władzami KW Kraków, dostępność sprzętu gromadzonego w magazynie została rozszerzona na członków wszystkich sekcji, funkcjonujących w Klubie.