KW banner 

Informacje ogólne

Kurs skierowany do osób, które mają już pewne doświadczenie wspinaczkowe; potrafią wspinać się z górną asekuracją i umieją asekurować.

Wiedza i umiejętności, zdobyte podczas tego szkolenia pozwolą na samodzielne wspinanie w rejonach skałkowych oraz pomogą w dokonywaniu właściwej oceny ryzyka występującego podczas wspinaczki.

Pełny kurs skałkowy jest połączeniem;
Kursu Wspinania Etap-1 Po drogach ubezpieczonych oraz Kursu Wspinania Etap-2 Na Własnej Asekuracji.

Czas trwania:
Kurs trwa 6 dni, z czego 5 dni musi odbyć się w terenie. Godziny zajęć start 8-9.00, koniec 16-17.00 Dodatkowo w dwóch cyklach wiosennym i jesiennym odbędą się nieobowiązkowe wykłady ( dwa spotkania) w siedzibie KW Kraków.
Forma zajęć:
Kurs prowadzony jest w formie zajęć praktycznych w skałach przeplatanych teorią.
Liczba szkolonych osób: 4 osoby na jednego instruktora.
Prowadzący: Instruktorzy Polskiego Związku Alpinizmu.
Miejsce szkolenia:
Głównie dolinki podkrakowskie, ale również Jura Pólnocna, Sokoliki. W przypadku deszczowej pogody część zajęć może zostać przeprowadzona na sztucznej ścianie w Krakowie.
Transport:
Możliwości:
- umawiacie się w grupie i podróżujecie razem,
- umawiacie się z instruktorem (gdy jest taka możliwość),
- dojazd lokalnym środkiem transportu.
Noclegi:
We własnym zakresie w Krakowie lub w okolicy dolinek.
Ukończenie kursu:
Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA.  Świadectwo takie jest wymagane od wspinaczy, którzy chcą się dalej rozwijać i planują uczestnictwo w kursie górskim lub taternickim.
Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV w skali UIAA.


  Jak już zakończysz kurs i nadal chcesz się rozwijać i realizować swoją pasję do dołącz do Nas.


Klub Wysokogórski Kraków wspiera wspinaczy, alpinistów, narciarzy i grotołazów. Organizujemy obozy, wyjazdy i kursy doszkalające, które prowadzą doświadczeni instruktorzy PZA. Organizowane przez nas liczne prelekcje i spotkania z ludźmi gór, konkursy i zawody, stanowią okazję do poszerzenia swoich horyzontów, zawierania nowych znajomości i wymiany doświadczeń


Zapraszamy!

Dołącz do ludzi z pasją!


Spotkanie kursantów KW Kraków sezonu 2013-21Terminy/Cena

KOSZTY PEŁNEGO KURSU SKAŁKOWEGO

Kurs „dzień po dniu”

1200 zł

Kurs weekendowy ( sobota, niedziela x3 )

1500 zł

Absolwenci naszych kursów przystępując do klubu nie płacą składki członkowskiej za bieżący rok. Absolwenci naszych kursów przystępując do klubu nie płacą składki członkowskiej za bieżący rok.
Cena kursu obejmuje:
 • Wypożyczenie kompletu sprzętu potrzebnego do odbycia kursu (z wyjątkiem butów wspinaczkowych)
 • Opiekę instruktora
 • Ubezpieczenie NNW do kwoty 3000 zł (Zalecamy zakup ubezpieczenia na wyższą kwotę )
Dodatkowe koszty kursu:
 • Noclegi
 • Dojazdy (we własnym zakresie). 
 • Wyżywienie

Harmonogram terminów kursów wspinaczki w skałkach organizowanych przez KW Kraków

6-11.04
13-18.04
9-14.05
25-30.05
15-20.06
13-18.07
27.07 -01.08
17-22.08
24-29.08
7-12.09
14-19.09
28.09-3.10

 Rekomendowany kurs to Klubowy (rozszerzony) kurs wspinaczki skalnej.  Więcej informacji znajdziecie  tutaj

 

 
Zapisy

Jakie dokumenty muszę dostarczyć?
Każdy kandydat na kurs, powinien przedstawić oświadcznie o stanie zdrowia.Musi zostać ono dostarczone najpóźniej pierwszego dnia kursu.
Ponadto, osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę obojga rodziców (opiekunów prawnych) na udział w kursie.

Jak zarezerwować termin na kursie?
1. Z harmonogramu kursów wybierz odpowiadający Ci termin kursu i jeżeli to możliwe terminy alternatywne na wypadek    braku miejsca lub niekompletnego składu grupy w terminie pierwszym.
2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy.
3. Na podany przez Ciebie adres zostanie przesłane potwierdzenie zgłoszenia wraz plikiem pdf zawierającym dane Twojego zgłoszenia. Dokument ten należy wydrukować i dostarczyć podpisany na spotkaniu organizacyjnym, lub też w dniu rozpoczęcia kursu.
4. Wpłać 500 zł zadatku na rachunek KW Kraków nr: 77 1160 2202 0000 0000 3523 6899. W tytule przelewu wpisz: „kurs skałkowy” + imię i nazwisko (to bardzo ważne). Wpłacenie zadatku oznacza wstępną rezerwację wskazanego przez Ciebie terminu.
5. Kiedy zostanie skompletowana grupa w jednym z zadeklarowanych przez Ciebie terminów dostaniesz informacje o przyjęciu na kurs. Otrzymanie takiej informacji oznacza ostateczną rezerwację terminu kursu.
6. W przypadku otrzymania informacji o braku kompletu kursantów w terminie podstawowym przez Ciebie zadeklarowanym lub braku miejsca:
a) zostanie zapropnowany inny wybrany przez Ciebie termin alternatywny,
b) w przypadku nie wybrania terminu alternatywnego lub braku miejsc w tym czasie, możesz wycofać rezerwację wysyłając informację na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - wtedy niezwłocznie zwrócimy Ci zadatek

Do kiedy należy wpłacić resztę należności za kurs?
Po wpłaceniu zadatku, resztę należności za kurs należy wpłacić najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu. Osoby, które nie zapłacą pełnej kwoty za szkolenie, nie zostaną dopuszczone do kursu.

Program kursu


Program podstawowego kursu wspinaczki w skałkach opracowany przez PZA.

Cel kursu:

Kurs przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych niemających charakteru górskiego. Daje również podstawy do korzystania ze sztucznych obiektów wspinaczkowych. Ukończenie i zaliczenie kursu uprawnia do uczestnictwa w kursie taternickim. 

Zasady uczestnictwa:

Ukończone 18 lat, osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez obojga rodziców (prawnych opiekunów). 

Forma zajęć:

Kurs prowadzony jest w formie zajęć praktycznych w skałach przeplatanych teorią. Zajęcia praktyczne oprócz wspinania w skałach mogą być realizowane na sztucznych ściankach wspinaczkowych lub innych obiektach do tego celu przygotowanych (np.: bunkry, murki, drzewa itp.). Zajęcia teoretyczne są uzupełnieniem części praktycznej, nie muszą mieć charakteru wykładów wygłaszanych w sali, mogą być prowadzone w inny sposób, np. w terenie w trakcie przerwy w ćwiczeniach praktycznych. W ramach kursu muszą się odbyć zajęcia na zrzutni (nauka wyłapywania odpadnięć).

Czas trwania:

Kurs trwa 6 dni, z czego 5 dni musi odbyć się w terenie.

Liczba szkolonych:

Do czterech kursantów na jednego instruktora.

Prowadzący:

Instruktorzy PZA - wspinaczki skalnej, taternictwa i alpinizmu. Pierwszą część kursu (tematyka nie obejmująca wspinaczki na własnej asekuracji) mogą również prowadzić instruktorzy sportu PZA.

Ukończenie kursu: Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora szkolącego (oraz kierownika kursu jeśli kurs był organizowany przez klub lub szkołę wspinaczkową). Organizator ma obowiązek wręczyć każdemu uczestnikowi program kursu, w celu umożliwienia kursantowi kontrolowania jakości świadczonej usługi.

Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV w skali UIAA.

Treści zajęć teoretycznych:

 1. Omówienie podstawowego sprzętu wspinaczkowego.
 2. Teoria asekuracji (bouldering – asysta, wspinaczka na wędkę, z dolną asekuracją).
 3. Zjazdy na linie, wychodzenie po linie.
 4. Podstawowe formacje skalne.
 5. Niebezpieczeństwa wspinania ze szczególnym uwzględnieniem wspinania skałkowego.
 6. Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej.
 7. Formy uprawiania wspinaczki, style wspinania, skale trudności, przewodniki i rejony wspinaczkowe.
 8. Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia PZA, dostęp do skał (Nasze Skały, i inne organizacje).
 9. Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.
 10. Historia wspinania (opcjonalnie).

Treści zajęć praktycznych:

 • wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży (podwójną ósemką)
 • praktyczna znajomość węzłów: kluczka, ósemka, taśmowy (równoległy), półwyblinka, wyblinka, flagowy, bloker, prusik, węzeł francuski, (opcjonalnie skrajny tatrzański, podwójny zderzakowy)
 • zwijanie i przenoszenie liny
 • dobór sprzętu do konkretnej drogi, poprawne noszenie sprzętu
 • samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.)
 • wykorzystanie punktów naturalnych
 • właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych, łączenie punktów asekuracyjnych
 • prawidłowe prowadzenie lin jedno i dwutorowo (opcjonalnie), używanie liny pojedynczej oraz lin połówkowych (opcjonalnie)
 • budowanie stanowisk do wędki z wykorzystaniem punktów naturalnych, spitów/ringów, wykorzystanie stanowisk górnych do wędkowania (podwieszanie liny w łańcuchu stanowiskowym);
 • budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich
 • obsługa przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania (przyrządy typu kubek – dowolny rodzaj)
 • obsługa przyrządów wielofunkcyjnych (np. typu ATC Guide, Reverso, Pivot itp.) na górnym stanowisku ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego odblokowywania go pod obciążeniem
 • wykorzystanie półwyblinki z karabinkiem HMS do asekuracji (wybieranie, hamowanie, blokowanie)
 • obsługa przyrządu typu półautomat: Click Up, Smart, Gri Gri, Eddy itp. -asekuracja (wybieranie, hamowanie, blokowanie)
 • przewiązywanie liny przez ring zjazdowy/stanowisko zjazdowe; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania
 • zakładanie stanowisk zjazdowych, przygotowanie liny i sprzętu do zjazdu
 • zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją, zjazd ze stanowiskiem pośrednim
 • rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych podczas zjazdu (np. przejście ze zjazdu do podchodzenia po linie)
 • wychodzenie po linie (prusikowanie)
 • opuszczanie partnera na linie z górnego stanowiska
 • podstawy rozgrzewki przed wspinaniem
 • zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i technikami ich pokonywania (wykorzystanie chwytów i stopni, ustawienia ciała - pozycja frontalna i boczna)
 • zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; asysta (spotowanie)
 • praktyczna umiejętność wykorzystywania przewodników wspinaczkowych (odnajdywanie skały i drogi wspinaczkowej) korzystanie z aplikacji internetowych (opcjonalnie)


 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Program został opracowany przez Polski Związek Alpinizmu <http://www.pza.org.pl/>

Regulamin

Regulamin kursu wspinaczki skałkowej KW Kraków

1 Postanowienia ogólne

 1. Kurs ma na celu przygotowanie do samodzielnego uprawianie wspinaczki w terenie skałkowym, niemającym charakteru wysokogórskiego.
 2. Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym pozwala na kontynuowanie szkolenia na kursie taternickim.
 3. Szkolenie oparte jest na programie opracowanym przez Komisje Szkolenia Polskiego Związku Alpinizmu.

2 Zarządzanie kursami

 1. Bezpośrednim zwierzchnikiem szkoleń w KW Kraków i zatrudnionej kadry jest Szef Szkolenia Kursów KW Kraków (dalej “Szef Szkolenia”).
 2. Szefa Szkolenia powołuje i odwołuje Zarząd Klubu KW Kraków.

3 Oferta i Cennik kursów

 1. Ofertę kursów organizowanych przez KW Kraków stanowi sezonowe Kalendarium publikowane na stronie internetowej KW Kraków.
 2.  Szef Szkolenia ustala Kalendarium kursów osobno na sezon zimowy , wiosenno-letni oraz jesienny.
 3. W uzasadnionych przypadkach terminarz szkoleń w Kalendarium może być korygowany przez Szefa Szkolenia w trakcie trwania sezonu.
 4. Składnikami oferty KW Kraków są zawsze: terminarz kursów oraz cennik kursów.
 5. Ceny kursów ustala Zarząd Klubu KW Kraków w porozumieniu z Szefem Szkolenia.
 6. Ceny kursów nie obejmują opłat za noclegi, wyżywienie, dojazd, opłat wstępu.
 7. Ceny kursów nie obejmują opłat związanych z obecnością uczestnika kursu na obszarze Parków Narodowych i Krajobrazowych. KW Kraków nie pośredniczy w uiszczaniu tego typu opłat za uczestników kursu.
 8. W uzasadnionych przypadkach (np. deszczowa pogoda), kiedy nie będzie możliwa realizacja zajęć w terenie, mogą się one odbyć na sztucznych obiektach. Cena kursu nie obejmuje opłat wstępu na ściankę wspinaczkową.
 9. Kurs skałkowy składa się z dwóch części; teoretycznej, tj. trzech wykładów odbywających się w siedzibie Klubu oraz części praktycznej w terenie skałkowym.
 10. Wykłady odbywają się w dwóch cyklach:  wiosenno – letnim oraz jesiennym.

4 Rekrutacja kadry i uczestników kursów

 1. Szef Szkolenia rekrutuje kadrę szkoleniową spośród licencjonowanych przez PZA instruktorów sportów wspinaczkowych.
 2. Przyjęcie zgłoszenia internetowego od uczestnika kursu jest potwierdzane zwrotnym e-mailem. Jest to wyłącznie potwierdzenie odczytania zgłoszenia i nie jest tożsame z zakwalifikowaniem na kurs.
 3. Kwalifikacji uczestników kursu dokonuje Szef Szkolenia.
 4. Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia. Osoby niepełnoletnie, które mają ukończony 16 rok życia, mogą uczestniczyć  w kursie za zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.
 5. Uczestnik kursu jest zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w wybranym kursie lub do przedstawienia własnoręcznie podpisanego oświadczenia o braku owych przeciwskazań.
 6. Warunkiem przyjęcia na listę uczestników kursu jest uiszczenie pełnej opłaty lub zadatku w kwocie właściwej dla rodzaju kursu. Wysokość opłat i zadatków jest ustalana w trybie określonym w par. 3 ust. 5 Regulaminu.
 7. Przedpłaty wpłacane na konto bankowe podane na stronie KW Kraków.
 8. O wysokości przedpłaty, terminiejej dokonania oraz numerze konta bankowego uczestnicyinformowani są poprzez e-mail potwierdzający zgłoszenie na kurs.
 9. W razie rezygnacji z uczestnictwa w kursie  przed jego rozpoczęciem, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 10. W szczególnych przypadkach Szef  Szkolenia ma prawo podjąć decyzję o odstąpieniu od żądania wpłaty zadatku.
 11. W przypadku, kiedy liczba chętnych przekroczy liczbę dostępnych miejsc na kursie, o kolejności przyjęcia na listę uczestników kursu decyduje kolejność wpłacenia zadatku.
 12. Uczestnik kursu jest zobowiązany do uiszczenia pełnej opłaty nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu.

5 Zasady porządkowe kursu

 1. Uczestnicy oraz kadra kursów mają obowiązek stosowania się do wszystkich postanowień niniejszegoRegulaminu .
 2. KW Kraków zapewnia uczestnikom kursów wyposażenie w sprzęt tj. kaski i uprzęże wspinaczkowe, natomiast kadra szkoląca na kursach KW Kraków zapewnia pozostały sprzęt niezbędny do realizacji programu szkoleniowego PZA (z wyłączeniem odzieży, obuwia i plecaków).
 3. Sprzęt techniczny jest nieodpłatnie wypożyczany uczestnikom kursu przez kadrę szkolącą na okres trwania zajęć. Wypożyczony sprzęt pozostaje własnością instruktora.
 4. Za sprzęt w okresie kursu odpowiadają jego użytkownicy. Za zagubienie lub zniszczenie sprzętu odpowiada jego użytkownik, z wyjątkiem gdy zniszczenie nie wynika z winy użytkownika.
 5. Uczestnik kursu zobowiązany jest bezzwłocznie powiadamiać instruktora o każdej stwierdzonej lub podejrzewanej niesprawności sprzętu.
 6. Na zakończenie kursu każdy uczestnik oraz każdy instruktor jest zobowiązany do rozliczenia się z powierzonego mu sprzętu.

6 Zasady dyscyplinarne kursu

 1. Bezpośrednią opiekę dydaktyczną i pedagogiczną nad uczestnikami kursu sprawuje instruktor.
 2. Instruktor ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonej mu grupy wyłącznie w czasie i miejscu prowadzenia zajęć.
 3. Ze względów bezpieczeństwa, podczas zajęć praktycznych, uczestnik kursu ma obowiązek stosowania się do wszystkich poleceńinstruktorów prowadzących kurs.
 4. Uczestnik kursu poza zajęciami programowymi, bez wiedzy instruktora, nie może podejmować na własną rękę wspinaczek. Nieprzestrzeganie tego zalecenia skutkuje natychmiastowym wydaleniem z kursu bez możliwości żądania zwrotu wpłaconych kwot za dany kurs.
 5. W trakcie trwania zajęć na kursie uczestnik jest zobowiązany do postępowania w zgodzie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w trakcie uprawiania wspinaczki i nie powodowania swoim zachowaniem dodatkowego zagrożenia dla siebie i innych (np. samowolne odwiązywanie się od liny, zaniechanie asekuracji, itp.).
 6. Uczestniczący w zajęciach praktycznych muszą mieć prawidłowo założony kask wspinaczkowy w trakcie ich trwania.
 7. Uczestnik kursu nie ma prawa do samowolnego oddalania się z miejsca prowadzonych zajęć, ani do opuszczenia kursu bez uprzedniego powiadomienia instruktora prowadzącego zajęcia o swojej decyzji.
 8. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie nie może pociągnąć za sobą roszczeń finansowych ze strony klienta.
 9. Uczestnictwo w zajęciach praktycznych jest obowiązkowe. W przypadku absencji na zajęciach terenowych należy uzupełnić materiał zrealizowany podczas nieobecności.
 10. Kurs skałkowy kończy się egzaminem, którego rezultat  zdecyduje o zaliczeniu i kwalifikacji  na kurs taternicki. Egzamin sprawdza opanowanie zagadnień wymaganych w programie PZA i samodzielne, swobodne pokonywanie z dolną asekuracją na własnej asekuracji dróg skalnych o trudności nie mniejszej niż III w skali UIAA.
 11. W przypadku niezdania egzaminu, kursant może  ponownie przystąpić do egzaminu.

7 Rozstrzyganie sporów i wniosków

 1. Każdy uczestnik kursu oraz każdy zatrudniony instruktor ma prawo zwracać się do Szefa Szkolenia we wszelkich kwestiach spornych oraz ze wszelkimi wątpliwościami lub wnioskami.
 2. Od decyzji Szefa Szkolenia uczestnik ma prawo odwoływać się do Zarządu Klubu KW Kraków.Instruktorzy

Instruktorzy KW Kraków
 pomniejszony ŁUKASZ DEPTA, Zetor
Instruktor taternictwa Polskiego Związku Alpinizmu, instruktor wspinaczki wysokogórskiej(uprawnienia państwowe). Swoją przygodę z górami i wspinaniem rozpoczął jeszcze w czasach licealnych. Po pierwszych samodzielnych wycieczkach w tatry latem i zimą przyszedł czas na wspinanie skałkach i na krakowskich sztucznych ścianach. Potrzebę zdobycia podstawowej wiedzy i umiejętności technicznych niezbędnych do bezpiecznego poruszania w górach zaspokoił kończąc pod okiem instruktorów PZA kurs skałkowy i wkrótce potem taternicki. Kolejne lata to rozwijanie tych umiejętności w różnych górskich zakątkach świata. Od Tatr poprzez Alpy i Kaukaz aż po wielkie góry Azji, Karakorum, Hindukusz, Pamir i Pamiro-Ałaj oraz Himalaje Nepalu. Miał okazję wytyczać nowe drogi na granitowych ścianach jak i zdobywać dziewicze skalno-lodowe sześciotysięczne szczyty.
10 PiotrGórka.jpg

PIOTR GÓRKA 

Instruktor taternictwa PZA, instruktor wspinaczki sportowej i wysokogórskiej (uprawnienia państwowe), licencja ekipera PZA.Zacząłem wspinać w 1985 roku. Początkowe hobby bardzo szybko przerodziło się w pasję i sposób na życie. Po skałkach przyszła kolej na wspinaczki w Tatrach i Alpach w lecie oraz zimą, wymagające psychicznie wspinaczki w piaskowcach oraz na ski-alpinizm.
W 2001 po wielu latach zbierania doświadczeń zostałem instruktorem wspinaczki Polskiego Związku Alpinizmu. Dzięki temu wiedzę zdobytą podczas wielu lat uprawiania różnych rodzajów wspinaczki mogę przekazywać osobom dopiero rozpoczynającym swoją przygodę z górami.
Praca z ludźmi to obok wspinania druga moja pasja, którą realizuję w obu moich zawodach, jako instruktor wspinaczki PZA oraz lektor j. niemieckiego w Goethe Institut w Krakowie. Jako ekiper PZA zajmuję się otwieraniem nowych dróg oraz odnawianiem asekuracji na istniejących już drogach wspinaczkowych. Od wielu lat współpracuję z czasopismem "Góry" tłumacząc teksty autorów niemieckojęzycznych.
damian granowski instruktor kw krakow

DAMIAN GRANOWSKI

Wspinam się od 21 czerwca 2006 roku i przez ten czas uprawiałem wiele form wspinania. Szczególnie upodobałem sobie wspinanie górskie (latem i zimą). Wspinałem się w Chorwacji, Grecji, Kanadzie, Szwajcarii, Włoszech, ale najchętniej wracam w moje ukochane Tatry i dolinki podkrakowskie.
We wspinaniu pociąga mnie najbardziej przygoda i piękno ruchu wspinaczkowego. Swoją pasję do wspinania staram się przekazywać innym osobom, zarówno poprzez bycie instruktorem wspinania (szkolę od 2011 roku jako instruktor wspinania sportowego, a od 2017 jestem IWS PZA), jak również na moim blogu wspinaczkowym drytooling.com.pl.

 10 grzegorzkletschka.jpg

GRZEGORZ KLETSCHKA 

Wspina się od 1999 roku, instruktor wspinaczki sportowej z licencją MENiS od 2008 roku. Na co dzień wspina się w Polskich skałkach, ale również, kiedy czas na to pozwala wspina się w Tatrach polskich i słowackich, latem i zimą. Wspinał się także w Hollental, Adlitzgraben, Paklenicy, Sulowie, Sperlondze. Współautor kilku nowych dróg w skałkach podkrakowskich.
JOANNA KLIMAS (ZAJĄC)
Wspina się od 2001 roku. Swoją wspinaczkową przygodę rozpoczęła pod okiem jednego z najlepszych instruktorów, co nie jest bez znaczenia dla późniejszej pracy metodycznej. Obecnie instruktor wspinaczki sportowej z licencją MENiS, od 2013 Instrukotr Wspinaczki Skalnej PZA. Od 2005 rozpoczyna prace szkoleniową, prowadząc regularne treningi wspinaczkowe, a od 2007 kursy skałkowe w dolinkach podkrakowskich. Jednocześnie pozostaje wierna pasji górskiej i systematycznie pogłębia swoje doświadczenie wspinaczkowe działając w górach latem i zimą. W poszukiwaniu ukochanego granitu odwiedza co roku doliny Alpejskie. Do tej pory wspinała się miedzy innymi w takich miejscach jak: Korsyka, Rumunia, Ukraina, Chile, Indie, Maroko,Gruzja, Kaukaz, kraje Alpejskie (Francja, Włochy, Austria, Szwajcaria).
10 pawelkopta.jpg

PAWEŁ KOPTA, Mirua

Instruktor Polskiego Zwiazku Alpinizmu oraz wspinaczki sportowej z licencją MENiS. Członek Klubu Wysokogórskiego-Kraków oraz członek Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wspina się od 1992 roku. Wspinanie jest jego największą pasją. Jest on obecnie jednym z najbardziej aktywnych i wszechstronnych wspinaczy w Polsce. Dokonuje przejść najtrudniejszych dróg latem w Tatrach (np.: 1-wsze powtórzenie" Metaliki" na Mnichu IX+), pierwszych klasycznych polskich przejść w Dolomitach ( np.:"Direta Szwajcarska" na Cima Grande VIII+/IX-), pierwszych zimowych przejść klasycznych (np.: "MOMA" na Kazalnicy Cubryńskiej M8 oraz "INNOMINATA" M8 na Kotle Kazalnicy Mięguszowieckiej), w skałkach prowadzi drogi do VI.6+. Lubi trudną wspinaczkę klasyczną latem, ale również ekstramalne zimowe wspinanie w Tatrach (np. drogi na Kazalnicy "15:10 do Jumy"), jest współautorem kilku dróg zimowych w Morskim Oku (np.:"Siwy Dym" na Kotle Kazalnicy). Posiada duże umiejętności i doświadczenie wspinaczkowe, którymi chce się podzielić w pracy szkoleniowej z nadzieją, że pozwolą one wam cieszyć się wspinaczką przez wiele lat.
J1 wersja mini

JAN KUCZERA

Wspinanie dla mnie to wielka pasja, bez której trudno jest mi wyobrazić sobie moje życie. Wolność i przygoda jest tym co mnie najbardziej w niej pociąga. Uwielbiam wspinać się zarówno w nagrzanych słońcem skałkach jak i zimą w górach. Jednak bez wątpienia upodobałem sobie wspinaczkę górską letnią i zimową, gdzie stopień zaangażowania zarówno ciała i ducha bywa maksymalny. Uwielbiam stan kiedy kontroluję swoje ciało i umysł podczas realizacji swoich wspinaczkowych celów. Wiem jednak, że bez pomocy osób, które mi pomogły w pierwszych latach mojej wspinaczkowej przygody, za wiele bym we wspinaniu nie podziałał
 wojtek malawski instruktor

WOJCIECH MALAWSKI

Wspinałem się i jeżdziłem na nartach w Tatrach, Dolomitach, Alpach, Pirenejach, Kaukazie. Startowałem w zawodach ski-alpinistycznych w Polsce i zagranicą. Zjechałem na nartach z wielu alpejskich czterotysięczników (w tym z Mount Blanc). Przez wiele lat związany byłem z włoskimi Alpami, gdzie mieszkałem, prowadziłem schronisko, jeżdziłem na nartach, ale przede wszystkim poznawałem góry i ludzi. 
Moją ogromną pasją są narty skiturowe. Dzięki nim odkrywałem piękno zimowych gór, adrenalinę związaną z ryzykownymi zjazdami i zmęczenie wielodniowymi „wyrypami“. Przede wszystkim jednak wiele się nauczyłem na własnych błędach. Dlatego teraz chętnie dzielę się swoimi doświadczeniem.

 

10 mmichalek.jpg

MARCIN MICHAŁEK 

Wspina się od roku 1990, instruktor wspinaczki skalnej od 2001 roku. Autor wielu nowych dróg i pierwszych przejść zimowych w Tatrach (m. in. jednodniowe przejście zimą 4 dróg Łapińskiego i Paszuchy w rejonie Morskiego Oka, nowa droga na Jarząbkowej Turni, czy klasycznie pokonana Superdirettissima północnej ściany Małego Kieżmarskiego Szczytu oraz nawa droga na Cubrynie "Czas Pogardy"). Wspinał się także w Alpach Francuskich, zarówno latem, jak i zimą. Z Wojtkiem Kurtyką wspinał się w Himalajach w rejonie Khumbu. Był członkiem redakcji "Taternika", wydawanego przez Polski Związek Alpinizmu.
PAWEŁ MIELNIKOW
Wspinanie jest dla niego naturalnym rozwinięciem górskiej pasji, z którą jest związany od najmłodszych lat, a początkiem wertykalnej przygody było ukończenie kursu wspinaczki skalnej w KW-Kraków w 2003 roku. Swoją wspinaczkową pasję realizuje głównie na długich skalnych drogach w wielu zakątkach świata, poczynając od Tatr przez Alpy i Dolomity, po turnie Ameryki Południowej i Afryki. Od 2009 roku posiada uprawnienia Instruktora Sportu o spec. Wspinaczka Skałkowa, a w 2012 roku otrzymał uprawnienia Instruktora Wspinaczki Skalnej PZA.
Owerko

TOMASZ OWERKO

Instruktor Narciarstwa Wysokogórskiego PZA. Wspianał się w Tatrach, Alpach (Włochy, Austria, Szwajcaria), górach Tien Shan, oraz rejonach skalnych europy (Chorwacja, Słowenia, Słowacja, Grecja, Włochy, Austria) jak również w pólnocnej Afryce (Maroko).

Uczestnik  wyprawy eksploracyjnej Kokshal Too Expedition 2010 do Kirgizji. Publikował w American Alpine Journal. Na nartach jeżdzi od dziecka, aktywanie skialpinizm uprawia w Tarach oraz Alpach (wszystkie kraje alpejskie). Startuje w zawodach skialpinistycznych (PP i MP).  Oprócz gór zafascynowany żeglarstwem (Instruktor Żeglarstwa PZŻ, Jachtowy Sternik Morski).

10 F1000015_portret.jpg

ADAM PIEPRZYCKI, Siwy

Wspina się od 1993 roku, w KW Kraków od 1999 roku. Od 2007 roku ratownik TOPR. Autor 1-szego powtórzenia Sadusia na Mnichu (IX) i Wariantu R (IX-). Otworzył wiele nowych dróg w Tatrach- min. Cud Niepamięci na Cubrynie, Imperium Motyli na Ministrancie, Wynalazek na Mnichu Małołąckim i Sztuczna Inteligencja na Czołówce Cubryny. Wielokrotnie wspinał się w Alpach, gdzie pokonał min. Pasage Cardiac na Petit Dru. W 2006 roku brał udział w wyprawie na Trango Tower w Pakistanie.
pablo

PAWEŁ RAMATOWSKI, Pablo

W KW Kraków od 1999 roku, instruktor Alpinizmu Podziemnego PZA, instruktor Wspinaczki Skalnej PZA od 2017. Od 2005 roku kierownik klubowych wypraw eksploracyjnych w masyw Kanin w Alpach Julijskich. Uczestnik i kierownik wyprawy „Kanin 2005”,która została nagrodzona „Kolosem” (nagroda za osiągnięcia dla Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów) „za odkrycie i eksplorację jaskini BC 4 w Alpach Julijskich, która w połączeniu z jaskinią Mala Boka utworzyła drugi pod względem głębokości trawers jaskiniowy świata o deniwelacji 1319 m”.

Brał udział międzynarodowej wyprawie „Tian Xing 2006”(środkowe Chiny, Chonqing), podczas której odnaleziono najgłębszy system jaskiniowy Chin- „Tian Xing System”. Uczestnik wypraw eksploracyjnych KTJ PZA w prowincji Hubei(Chiny) w latach 2012-2014. Brał udział w eksploracji jaskiń w Austrii, na płw. Krymskim oraz w Tatrach. Nurkował w jaskiniach Jukatanu w Meksyku. Nominowany dwukrotnie wraz z zespołem do Nagrody National Geographic” Travelery 2014 i 2016” w kategorii wyczyn roku za I polskie i najszybsze przejście systemu jaskiniowego Mala Boka –BC 4 oraz odkrycie ponad 1km korytarzy w systemie Mala Boka-BC 4.Od 1999 r aktywnie wspina się na Jurze, w Tatrach- latem i zimą. Wspinał się również w rejonach skalnych Chorwacji, Słowacji, Słowenii i Wysp Kanaryjskich.

10 TomaszRegwelski.jpg t

TOMASZ RĘGWELSKIMendoza

Wspina się od 1984 roku. Instruktor wspinaczki skalnej PZA od 1995 r. Pracownik Zakładu Alpinizmu i Turystyki Kwalifikowanej AWF Kraków. Zaczynał od wspinania na krakowskim Zakrzówku, jeszcze w towarzystwie starej „garowni”. Przez wiele lat startował w zawodach wspinaczkowych – był wicemistrzem Polski w 1992 r.; brał udział w pierwszych Mistrzostwach Świata we wspinaczce sportowej (Frankfurt n/Menem 1991). Przez szereg sezonów zajmował miejsca w czołówce Pucharu Polski. Autor nowych dróg w skałkach, a przede wszystkim powtórzeń wielu z najtrudniejszych dróg skalnych na Jurze, (m.in. pierwsze powtórzenie legendarnej Nieznośnej Lekkości Bytu VI.7). Miłośnik wapienia Alp Wschodnich lubi też zapach tatrzańskiego granitu oraz uroki wycieczek skiturowych
10 RobertRocoRokowski.jpg t

ROBERT ROKOWSKIRoko

Instruktor Taternictwa PZA. Ukończył kurs Instruktora Wspinaczki Wysokogórskiej organizowany przez PZA. Instruktor Wspinaczki Sportowej – uprawnienia państwowe. Członek Komisji Szkolenia PZA. Ratownik TOPR. Adiunkt na AWF w Krakowie. Zainteresowania naukowe – biologiczne, psychiczne i środowiskowe determinanty ruchu ludzkiego. Publikuje w prasie wspinaczkowej ("Brytan", "Góry") i naukowej ("Antropomotoryka", "Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej"). Wspina się od 1991 roku. Lubi wspinanie w skałkach, a także w górach tak latem jak i zimą. W latach 2002-2003 lauterat nagród KWIU PZA. Min. w 2003 roku otrzymał pierwszą nagrodę KWIU PZA za najlepsze przejście sezonu zimowego w Tatrach (15.10 do Yumy w 21 godz. non stop ), a w 2007 roku została mu przyznana nagroda tzw. „Brytana roku” za jednodniowe zimowe przejście Superdiretissimy (V+ A2) na Kazalnicy Mięguszowieckiej.
10 wstefanski.jpg  

WIESŁAW STEFAŃSKI, Galery

 Inżynier elektryk, wspinaczkę uprawia od 1971 roku. Autor nowych dróg wspinaczkowych w Tatrach Polskich (Kazalnica Mięguszowiecka) i Słowackich. Uczestnik wypraw w Hindukusz Wysoki: w 1976 r. przejście grani Langarów (6850 m, 7061m, 6850 m, 6900 m, 7070 m) oraz w 1978 r. próba zdobycia Tiricz Mira Wschodniego (7709 m). Instruktor taternictwa od 1979 r.
PIOTR SZTABA
Jest członkiem KW Kraków od 1990 i od tego czasu zaczęła się jego przygoda górska. Wspinanie cieszy go w każdej formie od bulderingu, poprzez wspinanie sportowe z liną, dry toolowe, lodowe, wielkościanowe, alpejskie latem i zimą. Motywacje do wspinania czerpie z prowadzenia nowych dróg w górach i skałach, uklasyczniania lini hakowych, wchodzenia na góry jeszcze nie zdobyte, czy po prostu z zachwytu pięknem górskich przestrzeni. Uczestniczył w wielu wyjazdach, kilku ekspedycjach wysokogórskich i tak wielokrotnie wspinał się w Dolomitach, Alpach czy w Górach Skalistych, ale też w Axu w Pamiro-Ałaju czy na niezdobytą turnię Changi w Karakorum. Instruktor Skalny i Taternictwa PZA, Instruktor Wspinaczki Sportowej i Wysokogórskiej- uprawnienia państwowe, ekiper PZA.
10 ztatarczuch_2011.jpg

ZBIGNIEW TATARCZUCH 

Członek KW Kraków od 1979 r. Pierwsze wspinaczki w latach 1979-1981 w sezonie letnim i zimowym, głównie w Tatrach polskich i słowackich- Żabi Mnich, Mały Młynarz, Galeria Gankowa. Liczne drogi na Kazalnicy Mięguszowieckiej w tym szybkie przejścia dróg  "Długosza" i "Direttissimy" w 1980 roku. Wspinał się w Dolomitach, dwukrotnie w Alpach Francuskich, Alpach Julijskich, Alpach Sabaudzkich a ostatnio w Norwegii. Jest autorem  pierwszych polskich przejść  wspinając się w Greckich Meteorach.  Instruktor taternictwa. W 2006 roku uzyskał uprawnienia  państwowe trenera sportu w dyscyplinie wspinaczka wysokogórska. Miłośnik pamiątek tatrzańskich, filokartysta.
 Szymon

WOJCIECH  SZYMENDERA, Szymon

Instruktor Alpinizmu PZA.

'Szymon' to jeden z najbardziej doświadczonych instruktorów wspinaczki w Polsce, szkoli na co dzień w podkrakowskich skałkach, gdzie dojeżdża codziennie na rowerze :) 
Doświadczony wspinacz, uczestnik wielu wypraw w góry wysokie, jak również zwycięzca (wraz z Andrzejem Marciszem) pierwszych zawodów wspinaczkowych w Polsce.

 Daro KW small

DARIUSZ ŻUREK, Daro

Instruktor Wspinaczki Skalnej PZA, Instruktor Wspinaczki Sportowej i Instruktor Rekreacji Wspinaczki Skałkowej ( uprawnienia państwowe MENiS ) Ekiper PZA.

Wspina się od 1985 roku. Od 1989 roku członek KW Kraków. W 1991 roku zapisuje się do sekcji wspinaczkowej KS"Korona" w Krakowie i od tego momentu rozpoczynają się ważniejsze przejścia. Jest wspinaczem wszechstronnym wspinającym się w skałkach jak i w górach. Jego ulubioną formą są długie drogi wspinaczkowe poprowadzone w górach o charakterze sportowym. W 2004 roku rozpoczyna karierę szkoleniową. Zakłada szkołę wspinania. Prowadzi zajęcia i treningi wspinaczki w krakowskich centrach wspinaczkowych.

semow

MICHAŁ SEMOW

Instruktor Narciarstwa Wysokogórskiego PZA, pomocnik instruktora SITN/PZN. Na nartach zjazdowych od dziecka, od 2006 r zjazdówki poszły w kąt na rzecz skiturów, od tej pory nieprzerwanie oddany tej aktywności - z krótkimi przerwami na wspinaczkę zimową i sezony letnie. W wolnym od narciarstwa czasie aktywny wspinacz (w dorobku blisko 1000 dróg sportowych, ponad 100 górskich), miłośnik roweru w każdej formie. Lubi sernik i dobre piwo.

  
  

 

 

Komentarze   

+1 #2 Inny Paweł 2017-08-12 17:09
Podpinam się pod pytanie imiennika. Fajnie byłoby widzieć jak wygląda aktualnie dostępność miejsc. Myślę że będzie to z korzyścią dla KW. pzdr
Cytować
0 #1 Paweł 2017-07-17 14:38
Jest możliwość aktualizowania tabeli z terminami kursów??
Cytować