KW banner 

Konkurs fotograficzny im. Piotra Kasprzyka

Regulamin konkursu fotograficznego KW Kraków im. Piotra Kasprzyka

Edycja 2017

 

A pub 10 A wspinaczkowy disneyland mammoth lake area 091015

1. Organizator

Klub Wysokogórski Kraków

31-152 Kraków, ul Pędzichów 11/10A

KRS: 00 000 22 732

zwany dalej „Klubem”

2. Cel

Prezentacja fotografii ukazujących działalność alpinistyczną mijającego roku.

Zachęcanie członków Klubu do systematycznego fotografowania działalności alpinistycznej.

3. Uczestnicy

W konkursie fotograficznym KW Kraków im. Piotra Kasprzyka zwanym dalej „Konkursem” mogą uczestniczyć tylko członkowie Klubu.

4. Temat

Do konkursu należy zgłaszać zdjęcia wykonane w okresie od 25 października 2016 r. do 25 października 2017 r. przedstawiające tematykę związaną z aktywnością klubową (wspinanie, skituring, jaskinie itp.) prezentujące:

 • Kat. „A” – radość
 • Kat. „B” – grozę gór
 • Kat. „C” – przestrzeń i ekspozycję
 • Kat. „D” – partnerstwo

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 zdjęć z każdej kategorii.

Zdjęcia ukazujące tylko krajobraz lub przyrodę nie będą oceniane.

5. Wymagania techniczne dotyczące zgłaszanych zdjęć

 • Proporcje zdjęcia – 3:2. Zdjęcia wykonane w innych proporcjach powinny być przed zgłoszeniem wykadrowane i przycięte do proporcji 3:2. Autor zdjęcia, które
  ze względu na kompozycję wymaga innych proporcji, powinien dodać do zdjęcia odpowiednie, jednokolorowe tło, w takim wymiarze, aby w efekcie końcowym proporcje obrazu wraz z tłem wynosiły 3:2.
 • Rozdzielczość i rozmiar – pliki o wysokiej rozdzielczości (minimum 6 Mpx.) umożliwiające druk w formacie 60 cm x 40 cm.
 • Format pliku – JPG.
 • Nazwa pliku wg schematu – „kategoria_tytuł_rejon_droga_data wykonania zdjęcia.JPG” np. „B_ Wyjście z cienia_Chamonix  Grepon Mer de Glace_droga klasyczna_2012-08-21.JPG”.
 • Forma zgłaszania prac – zgłaszane do konkursu prace powinny: 
  • być posegregowane i stosownie opisane:
   • podpisane zdjęcia należy umieścić w podkatalogach o nazwach odpowiadających właściwej kategorii ( A, B ,C, D).
   • podkatalogi powinny być umieszczone w katalogu głównym o nazwie złożonej z imienia i nazwiska uczestnika oraz słów: „Konkurs KW Kraków 2015” np. „Jan Kowalski-Konkurs KW Kraków 2015”.
  • tak przygotowane zdjęcia, można:
   • umieścić w postaci zarchwizowanej na serwerze sieciowym i przesłac stosowną informację mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wraz z podaniem aktywnej ścieżki do wspomnianego pliku,
   • w wyjątkowych sytuacjach można przesłać zdjęcia na konto klubowe ftp (dane do konta zostaną podane indywidualnie).
 • Obróbka zgłoszonych do konkursu prac może polegać tylko na kadrowaniu, zmianie jasności, kontrastu, nasycenia  koloru. Inne manipulacje cyfrowe, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne.

 6. Termin składania prac

Od ogłoszenia konkursu do 25 października 2017 roku.

Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do konkursu.

7. Rozstrzygniecie konkursu

Jury wybierze po trzy najciekawsze zdjęcia z każdej kategorii.

W razie wątpliwości, jury zastrzega sobie prawo do decyzji w jakiej kategorii ma zostać ocenione zdjęcie.

Decyzje jury są ostateczne.

8. Ogłoszenie wyników:

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 21 grudnia 2017 r. w lokalu Klubu.

9. Nagrody

Autor każdego zdjęcia, które zajmie jedno z trzech pierwszych miejsc będzie nagrodzony,
a zdjęcie oprawione i wystawione w galerii Klubu do dnia ogłoszenia wyników kolejnej edycji Konkursu.

10. Kontakt

Pytania odnośnie konkursu prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

11. Prawa autorskie, przetwarzanie danych osobowych

Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, że:

- jestem autorem/autorką załączonych zdjęć i posiadam do nich pełne majątkowe prawa autorskie,

- prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę
na ich wystawienie i publikowanie, także dla celów promocyjnych oraz przyjmuję na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi Konkursu,

- wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Klub nadesłanych zdjęć oraz ich fragmentów w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych i statutowych Klubu,

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie dobrowolnie, na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

- zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.

-  przyjmuję warunki niniejszego regulaminu.

12.  Postanowienia końcowe

Treść niniejszego regulaminu znajduje się na stronie KW Kraków.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu. Ewentualne zmiany zostaną zamieszczone na stronie konkursu.