KW banner 

Oświadczenie Klubu Wysokogórskiego Kraków

 

W związku z sytuacją, która miała miejsce na kursie wspinaczki na drogach ubezpieczonych, organizowanym przez Klub Wysokogórski Kraków oraz w nawiązaniu do filmu, który pojawił się na Facebook’u na lokalnym forum wspinaczkowym, chcielibyśmy przedstawić stanowisko Klubu w tej sprawie.

Klub Wysokogórski Kraków współpracuje z wieloma instruktorami przy realizacji programu szkoleniowego. Bezpieczeństwo kursantek i kursantów traktujemy bardzo poważnie i wszyscy nasi instruktorzy posiadają wymagane licencje oraz uprawnienia a także podlegają regularnej unifikacji.

Z przykrością informujemy, że przedstawiona na filmie symulacja odpadania została poprowadzona w sposób budzący wątpliwości co do spełnienia przyjętych dla instruktorów PZA wymogów bezpieczeństwa. W tej sytuacji zdecydowaliśmy o odsunięciu instruktora od prowadzenia szkoleń w ramach działalności klubowej do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy. Jako Klub Wysokogórski działamy w strukturach Polskiego Związku Alpinizmu, dlatego zwróciliśmy się do Komisji Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej PZA z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie udokumentowanej symulacji odpadania. Pozostajemy także w kontakcie z uczestniczką kursu.


Klub Wysokogórski Kraków ma wieloletnie doświadczenie w działalności wysokogórskiej i w sposób szczególny zwraca uwagę na szeroko pojęte standardy wspinaczkowe, w tym standardy bezpieczeństwa, zarówno w działalności górskiej jak i szkoleniowej. Nasze kursy realizujemy zgodnie z najlepszymi praktykami i tego samego wymagamy również od naszych instruktorów. Oczekujemy, że instruktorzy zapewnią kursantom odpowiednie warunki podnoszenia górskich kompetencji i egzekwujemy to. Ta sytuacja przypomniała nam, jak ważne jest ścisłe przestrzeganie naszych standardów i nieustające ulepszanie systemu szkoleniowego.