KW banner 

ODWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KW KRAKÓW ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2020 R.

Zarząd KW Kraków w związku z dokonanym w dniu 16.10.2020 r. ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KW na dzień 16.11.2020 roku na godzinę 17.30 ogłasza o odwołaniu Walnego Zgromadzenia.
Podstawą odwołania Walnego Zgromadzenia jest uchwała Zarządu z dnia 10.11.2020 r., która została podjęta po zapoznaniu się przez Zarząd z aktualnymi informacjami w sprawie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz w związku z wprowadzeniem czerwonej strefy na terenie Polski i związanych z tym obostrzeń.