KW banner 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KW Kraków 2015

kw logo VZgodnie z uchwałą 1/VI/2015 Zarządu KW Kraków, informuję wszystkich o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KW Kraków na dzień 29 czerwca 2015 o godzinie 19.30 w pierwszym terminie, o 20.00 w drugim terminie w lokalu KW Kraków. 

W poniższych linkach znajdziecie:
- komunikat o zwołaniu zebrania wraz z porządkiem obrad,

- sprawozdanie merytoryczne 2014, 

- sprawozdanie finansowe 2014.


W skrócie dodam, że 'Walne' ma na celu:
- jak co roku, przedstawienie i akceptacja sprawozdania finansowego i merytorycznego za miniony rok (2014),
- poszerzenie składu Zarządu o dwie nowe osoby: Małgorzatę Kozak i Michała Semow. W Klubie coraz więcej się dzieje, a Gosia i Michał, których zapewne dobrze znacie,  aktywnie w tym już od dawna wspierają Zarząd. Chcemy aby poszerzyli skład istniejącego Zarządu i tym samym zostali umocowani w swoich dotychczasowych działaniach. 

Przypominam wszystkim, że 'Walne' jest najwyższą instancją władzy w KW - zatem warto abyście wzięli w nim udział. 

Jeśli macie jakieś pomysły, sugestie co do działalności KW, które by warto przedyskutować - to jest to też dobre miejsce do wyrażenia swojej opinii, czy też oddaniu głosu , a przez to wzięcia aktywnego udziału w działalności władz KW Kraków. 

Do zobaczenia :)

Tagged under: Walne,