KW banner 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KW Kraków

kw logo VZgodnie z uchwałą 2/IV/2014 Zarządu KW Kraków, informuję wszystkich o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KW Kraków na dzień 26 czerwca o godzinie 19.30 w pierwszym terminie, o 20.00 w drugim terminie w lokalu KW Kraków. 

W poniższych linkach znajdziecie:
- komunikat o zwołaniu zebrania wraz z porządkiem obrad,
- proponowane zmiany w Statucie KW Kraków,
- sprawozdanie merytoryczne 2013,
- sprawozdanie finansowe 2013.


W skrócie dodam, że 'Walne' ma na celu:
- przedstawienie i akceptacja sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2013,
- wprowadzenie zmian w Statucie KW Kraków. 

Jak pierwszy punkt nie jest niczym nowym (jest to coroczny punkt obrad), tak drugi, to już istotna kwestia, ponieważ statut to kluczowy dokument w działalności naszego Klubu. 
Obecny Statut znajdziecie na stronie KW

Przeczytajcie proszę zatem uważnie proponowane przez Nas zmiany.
Przypominam wszystkim, że 'Walne' jest najwyższą instancją władzy w KW - zatem warto abyście wzięli w nim udział. 
Da Wam to możliwość wyrażenia swojej opinii, oddaniu głosu, a przez to wzięcia aktywnego udziału w działalności władz KW Kraków. 

Do zobaczenia :)