KW banner 

Jak wstąpić do KW Kraków

Ogólne

Na tej stronie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące wstąpienia do naszego Klubu.

Aby ułatwić znalezienie interesującej Cię informacji poniżej krótki spis treści:

 1. W punkcie pierwszym opisane są ogólne zasady przyjmowania do Klubu Wysokogórskiego Kraków.
 2. Punkt drugi przeznaczony jest dla osób, które ukończyły jeden z wymaganych do wstąpienia kursów.
 3. Punkt przeznaczony dla osób, które zostały skreślone z listy członków, lub też zalegają ze składkami.
 4. W tym punkcie dowiesz się jakie są przywileje wiążące się z wstąpieniem do KW Kraków.

Informacyjnie: uchwały zarządu KW Kraków regulujące zasady wstępowania do KW Kraków można znaleźć na tej stronie

1.Podstawowe informacje

W poczet członków zwyczajnych Klubu Wysokogórskiego Kraków może zostać przyjęta osoba, która ukończyła

 • podstawowy kurs wspinaczki w skałkach z dopuszczeniem na kurs taternicki, przeprowadzony przez instruktora PZA
 • kurs taternicki letni/zimowy PZA,
 • posiada kartę taternika jaskiniowego.

 

W przypadku osób, które:

 • ukończyły kurs skałkowy PZA bez dopuszczenia na kurs taternicki,
 • ukończyły kurs skałkowy prowadzony przez instruktora nie posiadającego licencji PZA

przewidujemy egzamin sprawdzający umiejętności wymienione w programie kursu wspinaczki skalnej PZA.
Koszt takiego egzaminu to 250zł i po jego pozytywnym zaliczeniu osoba kandydydująca jest przyjmowana do KW Kraków (zostaje zwolniona z konieczności opłacenia wpisowego i składki człkonkowskiej na bieżący rok). 

 

Wykaz Przejść
Osoby które nie posiadają żadnego z powyższych dokumentów/kursów mogą ubiegać się o członkostwo w KW Kraków na podstawie udokumentowanego wykazu swoich przejść alpinistycznych z min. 3 ostatnich lat.

Osoby takie po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego powinny przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. swój wykaz przejść, który zostanie poddany weryfikacji przez klubowego instruktora.

Po jego pozytywnym zaopiniowaniu zostanie taka osoba zakwalifikowana do rozmowy kwalifikacyjnej, której pozytywny wynik połączoany z pozytywną decyzją Zarządu KW Kraków pozwoli danej osobie wstąpić do Klubu (szczegóły w punkcie 2).


2.Wymagane kursy

Osoby, które:
Ukończyły wymagany kurs w KW Kraków powinny:

 • wypełnić formularz zgloszeniowy,
 • wydrukowac i podpisac deklarację czlonkowską, którą otrzymają mailem,
 • oplacić skladkę czlonkowską na bieżący rok (przelewem badź też bezpośrednio w siedzibie Klubu),
 • podpisaną deklarację wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu (w przypadku tej formy płatności) oraz dwoma zdjęciami legitymacyjnymi nalezy dostarczyć osobiście do siedziby Klubu,
 • w uzgodnionym terminie odebrać legitymację i potwierdzić to podpisem na złożonej deklaracji.

 

Ukończyły wymagany kurs w innym klubie lub szkole PZA wspinania powinny:

 • wypełnić formularz zgloszeniowy,
 • wydrukowac i podpisac deklaracje czlonkowska, którą otrzymają mailem,
 • przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skan zaświadczenia o ukończeniu danego kursu lub też dostarczyć oryginał do Klubu do wglądu,
 • oplacić wpisowe + składkę czlonkowską na bieżący rok (przelewem badź też bezpośrednio w siedzibie Klubu),
 • odpisaną deklarację wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu (w przypadku tej formy płatności) oraz dwoma zdjęciami legitymacyjnymi nalezy dostarczyć osobiście do siedziby Klubu,
 • w uzgodnionym terminie odebrać legitymację i potwierdzić to podpisem na złożonej deklaracji.

 

3 Wykaz przejść

W przypadku ubiegania sie o czlonkostwo w KW Krakow na podstawie doswiadczenia alpinistycznego:

 • wypełnić formularz zgloszeniowy (zanaczając tam stosowne pola),
 • przeslac na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wykaz swoich przejsc wspinaczkowych górskich (drogi o trudnościach min IV-V) z min. 3 ostatnich lat,
 • na podstawie jego pozytywnej oceny przez instruktora dana osoba zostanie zakwalifikowana do rozmowy kwalifikacyjnej z instruktorem KW Kraków,
 • jej pozytywny wynik wraz z pozytywną decyzją Zarządu zadecyduje o przyjęciu do Klubu,
 • po pozytywnej decyzji należy wydrukowac i podpisac deklarację czlonkowską, którą otrzymają mailem,
 • oplacić wpisowe + skladkę czlonkowską na bieżący rok (przelewem badź też bezpośrednio w siedzibie Klubu),
 • podpisaną deklarację wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu (w przypadku tej formy płatności) oraz dwoma zdjęciami legitymacyjnymi nalezy dostarczyć osobiście do siedziby Klubu,
 • w uzgodnionym terminie odebrać legitymację i potwierdzić to podpisem na złożonej deklaracji.


4.Reaktywacja

Osoby które:

 • na mocy uchwały zarządu, zostały skreślone z listy członków KW Kraków z powodu zalegania z opłacaniem składek ponad 1 rok mogą zwrócić się do Zarządu o uchylenie skreślenia. W tym celu należy wypełnić wniosek i dostarczyć go za pomocą poczty elektronicznej, tradycyjnej lub osobiście do klubu. Zarząd rozpatrzy wniosek i określi warunki na jakich możliwe będzie przywrócenie członkostwa.
 • zalegają ze składkami ponad 2 lata i chcące przywrócić do aktywnej działalności klubowej powinny skorzystać z możliwości jaką daje reaktywacja. Należy w takim przypadku opłacić 50zł opłaty reaktywacyjnej + składkę na bieżący rok.

5.Przywileje członków

Przywileje członków KW Kraków:
Członkowie KW Kraków są uprawnieni do korzystania ze zniżek na sztucznych ścianach i w niektórych sklepach. Legitymacja klubowa uprawnia do zniżek na taboriskach tatrzańskich i w chatkach PZA (Betlejemka, Morskie Oko), można także uzyskać na nią zniżki w wielu schroniskach alpejskich (Klub jest członkiem UIAA). Klub organizuje dla swoich członków szkolenia, imprezy integracyjne, pokazy filmów, slajdów oraz obozy wspinaczkowe i jaskiniowe. Członkowie klubu mogą również liczyć na pomoc w pozyskiwaniu sponsorów i partnerów pomocnych przy realizacji swoich przedsięwzięć alpinistycznych.

W razie wątpliwości - wszelkie pytania prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do zobaczenia w Klubie!