KW banner 

Składki

Składka członkowska za rok 2017 dla wszystkich wynosi 100 zł (nie ma składek ulgowych).

Dla osób zapisujących się do klubu po 1 września składka członkowska wynosi 50zł.

Absolwenci kursów organizowanych przez KW Kraków oraz instruktorzy PZA zwolnieni są z pierwszej składki. 

Wpisowe do klubu wynosi 50 zł.

Osoby które na mocy uchwały Zarządu, zostały skreślone z listy członków KW Kraków z powodu zalegania z opłacaniem składek, mogą zgodnie ze statutem zwrócić się do Zarządu o uchylenie skreślenia. W tym celu należy wypełnić wniosek wraz z informacjami dodatkowymi i dostarczyć go za pomocą poczty elektronicznej, tradycyjnej lub osobiście do klubu. Zarząd rozpatrzy wniosek i określi warunki na jakich możliwe będzie przywrócenie członkostwa.

W większości przypadków wiąże się to z ponownym uiszczeniem wpisowego i składki członkowskiej za rok bieżący. 

Fundusz Berbeki - od wielu lat tradycją w śród członków Klubu jest, że podczas opłacania składek członkowskich przekazują Oni dodatkową sumę pieniadzy na Fundusz Berbeki. Osoby które chcą podtrzymać tą tradycję i wesprzeć fundusz, prosimy o dokonywanie wpłat na konto klubu z dopiskiem Fundusz Berbeki lub w sekretariacie Klubu (wpłata jest dobrowolna i jej wysokość zależy od hojności darczyńcy). Więcej informacji na temat Funduszu Berbeki znajdziecie tutaj.

NNW - wszyscy członkowie Klubu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków do kwoty - 3000 zł (więcej).

Składki prosimy opłacać poprzez aplikację klubową: http://panel.kw.krakow.pl/klub/skladki, na stronie też można sprawdzić czy mamy aktualnie opłaconą składkę.