KW banner 

Rozszerzony kurs wspinaczki skalnej

Start

SokolikiJaki to kurs?

Kurs rozszerzony przeznaczony jest dla wszystkich, którym zależy na kompleksowym i profesjonalnym przeszkoleniu w zakresie wspinaczki skałkowej. Uczymy wspinania od podstaw, przekazując wiedzę stopniowo, przygotowując naszych kursantów do kursu tatrzańskiego. Kurs składa się z części teoretycznej, obejmującej wykłady na tematy związane z zagrożeniami spotykanymi w trakcie uprawiania wspinaczki oraz części praktycznej, czyli właściwego kursu wspinaczki.

Praktyczna część kursu rozszerzonego dzieli się na 4 części, w ramach których stopniowo zapoznajemy uczestników kursu z kolejnymi etapami rozwoju wspinaczkowego. Kurs odbywa się na ściance wspinaczkowej, w skałkach pod Krakowem oraz w Sokolikach.

Jak przeprowadzamy taki kurs?

Rozpoczynamy na ściance wspinaczkowej gdzie rozpoczynamy od właściwej rozgrzewki, poznajemy podstawowe techniki ruchu wspinaczkowego, pokazujemy jak wykorzystywać specjalistyczne przyrządy treningowe oraz trenujemy podstawy asekuracji.

Następnie udajemy się w skałki, gdzie nauczymy się jak bezpiecznie posługiwać się sprzętem wspinaczkowym na drogach wyposażonych w stałe punkty asekuracyjne. Dzięki czemu już po tym etapie, możesz się wspinać samodzielnie w skałkach.

Etap trzeci to wspinanie na własnej protekcji, to znaczy że to ty samodzielnie będziesz podejmować decyzję kiedy założyć asekurację, żeby to było bezpieczne, oczywiście nasi instruktorzy zawsze będą służyć radą i pomocą. Na tym etapie poznasz również podstawy wspinaczki wielowyciągowej, co w połączeniu z nabytymi wcześniej umiejętnościami pozwoli Ci czuć się pewniej na dłuższych drogach.

Czwarta część pozwala utrwalić zdobytą wiedzę oraz doświadczyć wspinania w innym rodzaju skały. To właśnie w Skolikach oraz Rudawach Janowickich podczas wielowyciągowego wspinania utrwalisz sobie sposoby budowy stanowisk, i ich rodzaje, jeszcze raz założysz swoje punkty asekuracyjne. A wszystko to wśród rys, kominów oraz zacięć, czyli formacji które otwierają drogę na górskie szczyty.

SKRÓTOWO

rozszerzony kurs tab 1

 

 rozszerzony kurs tab 2

ROZWINIĘCIE

CZEŚĆ 1 - Wprowadzenie do wspinania

Czas trwania:
2 dni po 6-8 godzin
Miejsce realizacji szkolenia:
Ścianka wspinaczkowa w Krakowie ( Reni sport, Forteca)
Ilość osób:
maksylanie 6 osób na jednego isntruktora

Treść zajęć praktycznych:

 • omówienie zagrożeń związanych ze wspinaniem na ściance wspinaczkowej
 • omówienie podstawowego sprzętu wspinaczkowego
 • zasady rozgrzewki i wspinania na ściance wspinaczkowej
 • bouldering - wspinanie po małych formach skalnych, pozycja asekurującego
 • podstawowe komendy wspinaczkowe
 • wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży (podwójną ósemką)
 • nauka wspinania i asekuracji w trakcie wspinania z asekuracją górną - wędka
 • blokowanie liny węzłem flagowym
 • nauka wspinania i asekuracji w trakcie wspinania z asekuracją dolną - prowadzenie
 • wyłapywanie odpadnięć i “nauka latania”
 • zwijanie i przenoszenie liny
 • węzły wspinaczkowe (ósemka, ósemka równoległa, kluczka, kluczka równoległa, płaski, flagowy, stoper(baryłkowy) )

 

CZEŚĆ 2 - Wspinanie po drogach ubezpieczonych

Czas trwania:
3 dni po 8 godzin zajęć w terenie
Miejsce realizacji szkolenia:
Dolinki Podkrakowskie, Jura Środkowa, Północna

Treść zajęć praktycznych:

 • omówienie zagrożeń związanych ze wspinaniem w skałkach
 • zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i technikami ich pokonywania (wykorzystanie chwytów i stopni, ustawienia ciała - pozycja frontalna i boczna)
 • praktyczna umiejętność wykorzystywania przewodników wspinaczkowych (odnajdywanie skały i drogi wspinaczkowej) korzystanie z aplikacji internetowych (opcjonalnie)
 • powtórzenie zagadnień z segmentu 1: asekuracja na wędkę i na prowadzeniu, wspinanie z asekuracją górną i dolną
 • dobór sprzętu do konkretnej drogi, poprawne noszenie sprzętu
 • wykorzystanie punktów naturalnych
 • właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych, łączenie punktów asekuracyjnych
 • prawidłowe prowadzenie lin jedno, używanie liny pojedynczej
 • budowanie stanowisk do wędki z wykorzystaniem punktów naturalnych, spitów/ringów, wykorzystanie stanowisk górnych do wędkowania (podwieszanie liny w łańcuchu stanowiskowym);
 • obsługa przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania (przyrządy typu kubek – dowolny rodzaj)
 • obsługa przyrządu typu półautomat: Click Up, Smart, Gri Gri, Eddy itp. -asekuracja (wybieranie, hamowanie, blokowanie)
 • przewiązywanie liny przez ring zjazdowy/stanowisko zjazdowe; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania
 • zakładanie stanowisk zjazdowych, przygotowanie liny i sprzętu do zjazdu
 • zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją
 • rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych podczas zjazdu (np. przejazd przez węzeł)
 • wychodzenie po linie (prusikowanie)
 • węzły wspinaczkowe (węzły zaciskowe-bloker, prusik, stoper francuski; węzeł podwójny zderzakowy, taśmowy równoległy )

 

CZEŚĆ 3 - Wspinanie na własnej protekcji i wprowadzenie do wspinania wielowyciągowego 

Czas trwania:
4 dni po 8  godzin zajęć w terenie
Miejsce realizacji szkolenia:
Dolinki Podkrakowskie, Jura Środkowa, Północna

Treść zajęć praktycznych:

 • dobór sprzętu do konkretnej drogi, poprawne noszenie sprzętu
 • samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.)
 • wykorzystanie punktów naturalnych
 • właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych, łączenie punktów asekuracyjnych
 • prawidłowe prowadzenie lin jednotorowo, używanie liny pojedynczej oraz lin
 • budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich
 • wykorzystanie półwyblinki z karabinkiem HMS do asekuracji (wybieranie, hamowanie, blokowanie)
 • obsługa przyrządów wielofunkcyjnych (np. typu ATC Guide, Reverso, Pivot itp.) na górnym stanowisku ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego odblokowywania go pod obciążeniem
 • opuszczanie partnera na linie z górnego stanowiska
 • zakładanie stanowisk zjazdowych, przygotowanie liny i sprzętu do zjazdu
 • zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją, zjazd ze stanowiskiem pośrednim
 • rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych podczas zjazdu (np. przejście ze zjazdu do podchodzenia po linie)

 CZEŚĆ 4 - Wspinania wielowyciągowe przy zastosowaniu własnej protekcji

Czas trwania:
4 dni po 8 godzin zajęć w terenie
Miejsce realizacji szkolenia:
Sokoliki

Treść zajęć praktycznych:

 • prawidłowe prowadzenie lin jedno i dwutorowo, używanie liny pojedynczej oraz lin połówkowych
 • budowa stanowisk asekuracyjnych z liny
 • rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych w trakcie wspinania: 
 • przeniesienie ciężaru partnera na stanowisko, metody wyciągania poszkodowanego partnera, zjazd z poszkodowanym
 • powtórzenie materiału z zakresu kursu i utrwalenie wiedzy
 • węzły wykorzystywane we wspinaniu (skrajny tatrzański zabezpieczony, węzeł Marinera)

 

Program kursu

Program kursu rozszerzonego KW Kraków

Cel kursu:
Kurs przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych niemających charakteru górskiego. Daje również podstawy do korzystania ze sztucznych obiektów wspinaczkowych. Ukończenie i zaliczenie kursu uprawnia do uczestnictwa w kursie taternickim. 

Zasady uczestnictwa:
Ukończone 18 lat, osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez obojga rodziców (prawnych opiekunów). 

Forma zajęć:
Kurs prowadzony jest w formie zajęć praktycznych w skałach oraz na ściankach wspinaczkowych przeplatanych teorią. Kurs jest podzielony na 4 segmenty omawiające poszczególne zagadnienia kursu, odbywające się w różnym terenie skalnym oraz na ściance wspinaczkowej. Zajęcia praktyczne oprócz wspinania w skałach mogą być realizowane na sztucznych ściankach wspinaczkowych lub innych obiektach do tego celu przygotowanych (np.: bunkry, murki, drzewa itp.). Zajęcia teoretyczne są uzupełnieniem części praktycznej, nie muszą mieć charakteru wykładów wygłaszanych w sali, mogą być prowadzone w inny sposób, np. w terenie w trakcie przerwy w ćwiczeniach praktycznych. 

W ramach kursu muszą się odbyć zajęcia na zrzutni (nauka wyłapywania odpadnięć).

Czas trwania:
Kurs trwa 13 dni

11 dni praktycznych (z czego 7 dni musi odbyć się w terenie)
2 dni na ściance wspinaczkowej.

Liczba szkolonych:
Do czterech kursantów na jednego instruktora, w trakcie zajęć prowadzonych w skałkach.

Prowadzący:
Instruktorzy PZA - wspinaczki skalnej, taternictwa i alpinizmu. Pierwszą część kursu (tematyka nie obejmująca wspinaczki na własnej asekuracji) mogą również prowadzić instruktorzy sportu PZA.

Ukończenie kursu:

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora szkolącego (oraz kierownika kursu jeśli kurs był organizowany przez klub lub szkołę wspinaczkową). Organizator ma obowiązek wręczyć każdemu uczestnikowi program kursu, w celu umożliwienia kursantowi kontrolowania jakości świadczonej usługi.

Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie dróg skalnych z dolną asekuracją i przy użyciu sprzętu do własnej protekcji o trudnościach co najmniej IV w skali UIAA.

 

Treści zajęć teoretycznych:

 • Omówienie podstawowego sprzętu wspinaczkowego.
 • Teoria asekuracji (bouldering – asysta, wspinaczka na wędkę, z dolną asekuracją).
 • Podstawowe formacje skalne.
 • Niebezpieczeństwa wspinania ze szczególnym uwzględnieniem wspinania skałkowego.
 • Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Formy uprawiania wspinaczki, style wspinania, skale trudności, przewodniki i rejony wspinaczkowe.
 • Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia PZA, dostęp do skał (Nasze Skały, i inne organizacje).
 • Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.
 • Historia wspinania (opcjonalnie).

Zapisy

Wymgania;

 • zaświadczenie o braku przeciwskazan zdrowotnych do udziału w kursie wspinaczki skalnej,
 • osoby niepełnoletnie muszą przesrtawić pisemną zgodę obojga rodziców( opiekunów prawnych) na udział w kursie.

Zapisy:

 1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy.
 2. Na podany przez Ciebie adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie zgłoszenia wraz plikiem pdf zawierającym dane Twojego zgłoszenia. Dokument ten należy wydrukować i dostarczyć podpisany na spotkaniu organizacyjnym, lub też w dniu rozpoczęcia kursu.
 3.  Wpłać 400 zł zadatku na rachunek KW Kraków nr: 77 1160 2202 0000 0000 3523 6899. W tytule przelewu wpisz: „kurs skałkowy” + imię i nazwisko (to bardzo ważne). Wpłacenie zadatku oznacza wstępną rezerwację wskazanego przez Ciebie terminu szkolenia.
 4. Kiedy zostanie skomplementowana grupa dostaniesz szczegółowe informacje o kursie.
 5. Resztę należności wpłaczasz najpóżniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Pytania kieruj pod adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.