KW banner 

Narodowy Dzień Sportu

Polski Związek Alpinizmu został zaproszony przez Fundację Zwalcz Nudę, która wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Polskim Komitetem Olimpijskim, oraz największymi mediami sportowymi organizuje II edycję Narodowego Dnia Sportu do udziału w tej imprezie.
NDS baner
NDS odbędzie się 14 czerwca 2014 r. a więc czasu jest niewiele. Mimo to wierzymy, że uda nam się zmobilizować Was do współpracy.
Chcielibyśmy zachęcić kluby do umożliwienia wszystkim chętnym dostępu do nieodpłatnych, specjalnie przygotowanych zajęć sportowych zgodnych z profilem Waszej działalności.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na ten temat oraz propozycjami organizatorów.
NDS plakat